Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Đường Quảng Ngãi: Lãi ròng quý 1 vượt 21% kế hoạch cả năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đường Quảng Ngãi  đạt doanh thu thuần 1,831 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 222 tỷ đồng cũng tăng nhẹ so cùng kỳ và đã vượt 21% chỉ tiêu cả năm đề ra (184 tỷ đồng).

Cụ thể, hết quý 1, QNS ghi nhận 1,831 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lãi gộp quay đầu giảm 10%, xuống còn 418 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ không mấy nổi bật với doanh thu hơn 7 tỷ đồng (quý 1/2016 đạt hơn 24.5 tỷ đồng); trong khi chi phí xấp xỉ gần 20 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng được cắt giảm 24% xuống còn 158.4 tỷ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp tăng 28%, lên mức 33.3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi khác gần 25.3 tỷ đồng đến từ khoản nhận hỗ trợ marketing, QNS ghi nhận lãi ròng 222 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước và đã vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuân sau thuế cả năm đề ra.

Tính đến 31/01/2017, tổng tài sản của QNS ở mức 6,916 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 32% với 2,240 tỷ đồng; tài sản dài hạn chiếm 68%, ở mức 4,675 tỷ đồng./.

Từ khóa: QNS, lãi ròng, quý 1, Đường Quảng Ngãi

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

Đường Quảng Ngãi: Lãi ròng quý 1 vượt 21% kế hoạch cả năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đường Quảng Ngãi  đạt doanh thu thuần 1,831 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 222 tỷ đồng cũng tăng nhẹ so cùng kỳ và đã vượt 21% chỉ tiêu cả năm đề ra (184 tỷ đồng).

Cụ thể, hết quý 1, QNS ghi nhận 1,831 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lãi gộp quay đầu giảm 10%, xuống còn 418 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ không mấy nổi bật với doanh thu hơn 7 tỷ đồng (quý 1/2016 đạt hơn 24.5 tỷ đồng); trong khi chi phí xấp xỉ gần 20 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng được cắt giảm 24% xuống còn 158.4 tỷ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp tăng 28%, lên mức 33.3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi khác gần 25.3 tỷ đồng đến từ khoản nhận hỗ trợ marketing, QNS ghi nhận lãi ròng 222 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước và đã vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuân sau thuế cả năm đề ra.

Tính đến 31/01/2017, tổng tài sản của QNS ở mức 6,916 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 32% với 2,240 tỷ đồng; tài sản dài hạn chiếm 68%, ở mức 4,675 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán