Tiến Trần

Do not think too much about the past !!!!

DVP: Kế hoạch 2017 lãi trước thuế 310 tỷ đồng

Ngày 11/05, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu 685 tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng, cổ tức dự kiến trên 30%.

Cụ thể, trong năm 2017, DVP đặt mục tiêu sản lượng đạt 620 ngàn teu tương đương 8,680 ngàn tấn. Theo đó, doanh thu dự kiến đạt 685 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Điểm lại kết quả năm 2016, DVP đạt sản lượng 641,712 teu, tăng 3.5% so với năm 2015 và vượt 3.5% kế hoạch. Doanh thu ghi nhận 702.6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 317 tỷ đồng, tăng trưởng 2%. Công ty chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, trong đó đợt 1 đã chi trả 25% vào ngày 23/12/2016, đợt thứ 2 sẽ chi trả phần còn lại vào tháng 7/2017.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là ông Phan Tuấn Linh./.

Từ khóa: DVP, ĐHĐCĐ, kế hoạch

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

DVP: Kế hoạch 2017 lãi trước thuế 310 tỷ đồng

Ngày 11/05, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu 685 tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng, cổ tức dự kiến trên 30%.

Cụ thể, trong năm 2017, DVP đặt mục tiêu sản lượng đạt 620 ngàn teu tương đương 8,680 ngàn tấn. Theo đó, doanh thu dự kiến đạt 685 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Điểm lại kết quả năm 2016, DVP đạt sản lượng 641,712 teu, tăng 3.5% so với năm 2015 và vượt 3.5% kế hoạch. Doanh thu ghi nhận 702.6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 317 tỷ đồng, tăng trưởng 2%. Công ty chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, trong đó đợt 1 đã chi trả 25% vào ngày 23/12/2016, đợt thứ 2 sẽ chi trả phần còn lại vào tháng 7/2017.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là ông Phan Tuấn Linh./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DVP 69.5 +0.8 +1.16% 3,080

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán