Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

GMD sẽ bán 15% vốn còn lại Gemadept Tower, phát hành 109 triệu cp hoán đổi nợ

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Gemadept (HOSE: GMD) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với doanh thu 3,800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng (đều tăng so với năm 2016) và sẽ có mức cổ tức đặc biệt. Gemadept dự kiến bán 15% vốn còn lại tòa nhà Gemadept Tower, thoái bớt vốn công ty logistics và cao su.

* GMD: Chính thức bán tòa nhà Gemadept cho Tập đoàn CJ

Bán 15% vốn còn lại tòa nhà Gemadept Tower

Với nhận định năm 2017 vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn với các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của GMD nói riêng, GMD sẽ tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, đồng thời tiếp tục thoái vốn các lĩnh vực ngoài ngành, đặc biệt là dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp...

Hiện GMD đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics từ Bắc đến Nam với cum cảng Nam Hải Đình Vũ (phía Bắc) và hệ thống cảng nước sâu Gemalink (phía Nam). Dự kiến GMD sẽ thoái bớt vốn tại các công ty thành viên để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với Công ty.

Theo đó, GMD sẽ thoái từ 51-100% các công ty dự án cao su, chuyển nhượng 15% vốn còn lại Công ty TNHH CJ Việt Nam (tòa nhà Gemadept Tower), bán hết 51% vốn CTCP Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept, 25% CTCP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link (Gemalink), tối đa 51% vốn Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding cùng Công ty TNHH Logistics Gemadept Holding.

Kế hoạch sử dụng nguồn tiền là để tạm ứng chia cổ tức đặc biệt và tái đầu tư theo hình thức phù hợp với định hướng phát triển của công ty (thành lập pháp nhân mới, hoặc mua cổ phần, vốn góp hoặc góp vốn để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty hiện hữu; góp vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh...).

Phát hành gần 109 triệu cp giá 10,640 đồng/cp hoán đổi nợ

Bên cạnh đó, HĐQT GMD dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 109 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và bà Lê Thúy Hương. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với khoản nợ chuyển đổi của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011.

Trong đó, GMD phát hành 87.7 triệu cp cho VI Fund, tương ứng 30.41% tổng số cổ phần sau khi phát hành, để chuyển đổi khoản vay gần 41 triệu USD, tương đương gần 933 tỷ đồng. Và hơn 21 triệu cp phát hành cho bà Lê Thúy Hương, tương ứng 7.34% để chuyển đổi khoản vay 9.86 triệu USD, tương ứng 225 tỷ đồng.

Giá phát hành 10,640 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ của GMD sau khi phát hành tăng từ 1,794 tỷ đồng lên 2,882 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, GMD thực hiện được 3,743 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 481 tỷ đồng và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là gần 390 tỷ đồng. Cổ tức 15%.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu GMD đã tăng mạnh từ 27,000 đồng/cp lên gần 40,000 đồng/cp.

Biến động giá cổ phiếu GMD từ đầu năm đến nay
 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

GMD sẽ bán 15% vốn còn lại Gemadept Tower, phát hành 109 triệu cp hoán đổi nợ

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Gemadept (HOSE: GMD) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với doanh thu 3,800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng (đều tăng so với năm 2016) và sẽ có mức cổ tức đặc biệt. Gemadept dự kiến bán 15% vốn còn lại tòa nhà Gemadept Tower, thoái bớt vốn công ty logistics và cao su.

* GMD: Chính thức bán tòa nhà Gemadept cho Tập đoàn CJ

Bán 15% vốn còn lại tòa nhà Gemadept Tower

Với nhận định năm 2017 vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn với các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của GMD nói riêng, GMD sẽ tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, đồng thời tiếp tục thoái vốn các lĩnh vực ngoài ngành, đặc biệt là dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp...

Hiện GMD đang sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics từ Bắc đến Nam với cum cảng Nam Hải Đình Vũ (phía Bắc) và hệ thống cảng nước sâu Gemalink (phía Nam). Dự kiến GMD sẽ thoái bớt vốn tại các công ty thành viên để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với Công ty.

Theo đó, GMD sẽ thoái từ 51-100% các công ty dự án cao su, chuyển nhượng 15% vốn còn lại Công ty TNHH CJ Việt Nam (tòa nhà Gemadept Tower), bán hết 51% vốn CTCP Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept, 25% CTCP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link (Gemalink), tối đa 51% vốn Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding cùng Công ty TNHH Logistics Gemadept Holding.

Kế hoạch sử dụng nguồn tiền là để tạm ứng chia cổ tức đặc biệt và tái đầu tư theo hình thức phù hợp với định hướng phát triển của công ty (thành lập pháp nhân mới, hoặc mua cổ phần, vốn góp hoặc góp vốn để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty hiện hữu; góp vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh...).

Phát hành gần 109 triệu cp giá 10,640 đồng/cp hoán đổi nợ

Bên cạnh đó, HĐQT GMD dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 109 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và bà Lê Thúy Hương. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với khoản nợ chuyển đổi của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011.

Trong đó, GMD phát hành 87.7 triệu cp cho VI Fund, tương ứng 30.41% tổng số cổ phần sau khi phát hành, để chuyển đổi khoản vay gần 41 triệu USD, tương đương gần 933 tỷ đồng. Và hơn 21 triệu cp phát hành cho bà Lê Thúy Hương, tương ứng 7.34% để chuyển đổi khoản vay 9.86 triệu USD, tương ứng 225 tỷ đồng.

Giá phát hành 10,640 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ của GMD sau khi phát hành tăng từ 1,794 tỷ đồng lên 2,882 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, GMD thực hiện được 3,743 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 481 tỷ đồng và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là gần 390 tỷ đồng. Cổ tức 15%.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu GMD đã tăng mạnh từ 27,000 đồng/cp lên gần 40,000 đồng/cp.

Biến động giá cổ phiếu GMD từ đầu năm đến nay

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GMD 41.2 -0.3 -0.72% 247,180

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • KVC 3.09 7.46 - 8.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán