Tri Túc

Tri túc thường lạc

GTA: AFC Vietnam Fund nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.06%

Ngày 04/05/2017, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua thêm 82,620 cp CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) nhằm tái cơ cấu danh mục, nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.22% lên 7.06%.

Được biết, quý 1/2017, GTA đạt 140 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 29% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2017 (doanh thu đạt 507 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 14.6 tỷ đồng), Công ty đã thực hiện được hơn 27% ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lãi ròng./.

Tài liệu đính kèm:
20170516_20170515 - GTA - Bao cao thay doi so huu CDL (AFC Viet Nam Fund - AFC VF Limited).pdf

Từ khóa: AFC Vietnam Fund, Chế biến gỗ Thuận An

GTA: AFC Vietnam Fund nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.06%

Ngày 04/05/2017, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua thêm 82,620 cp CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) nhằm tái cơ cấu danh mục, nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.22% lên 7.06%.

Được biết, quý 1/2017, GTA đạt 140 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 29% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2017 (doanh thu đạt 507 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 14.6 tỷ đồng), Công ty đã thực hiện được hơn 27% ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lãi ròng./.

Tài liệu đính kèm:
20170516_20170515 - GTA - Bao cao thay doi so huu CDL (AFC Viet Nam Fund - AFC VF Limited).pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GTA 17.0 +0.4 +2.10% 1,790

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán