Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2609/QĐ-QHKT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu B11-HH2, tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khoảng 67,002m2 (6.7ha), trong đó ô đất B11-HH2 có diện tích khoảng 58,118m; Đường quy hoạch 15.5m - 17.5m có tổng diện tích khoảng 8,904m2. Quy mô dân số dự kiến 8,463 người.

Về nguyên tắc, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất B11-HH2 về chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc song giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích của ô đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt và không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 được duyệt. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật của ô đất (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin, thoát nước thải, vệ sinh môi trường...) đảm bảo khớp nối phù hợp với quy hoạch khu vực và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ ô đất B11- HH2 được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Về nội dung điều chỉnh: Theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt, phạm vi khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có tổng diện tích đất khoảng 67,002m2, nay giữ nguyên chức năng, quy mô diện tích đối với phần diện tích đất đường giao thông theo quy hoạch, điều chỉnh ô đất B11-HH2 từ chức năng hỗn hợp thành các ô đất có chức năng sử dụng đất như sau: Đất nhà trẻ có diện tích khoảng 4,358m2, Đất trường tiểu học có diện tích khoảng 5,905m2; Đất cây xanh gồm 02 ô đất có tổng diện tích khoảng 14,458m2; Đất ở mới gồm 05 ô đất có tổng diện tích khoảng 30,904m2, trong đó: Đất nhà ở tái định cư có diện tích khoảng 6,303m2; Đất nhà ở xã hội có diện tích khoảng 24,601m2.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất B11-HH2 phù hợp với Quyết định này và điều chỉnh nội dung có liên quan trong Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 phù hợp với quyết định phê duyệt này; Chủ trì, phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc chịu trách nhiệm: Kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Phối hợp và tạo điều kiện cho Chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng./.

Từ khóa: Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Điều chỉnh cục bộ

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2609/QĐ-QHKT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu B11-HH2, tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, quy mô tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khoảng 67,002m2 (6.7ha), trong đó ô đất B11-HH2 có diện tích khoảng 58,118m; Đường quy hoạch 15.5m - 17.5m có tổng diện tích khoảng 8,904m2. Quy mô dân số dự kiến 8,463 người.

Về nguyên tắc, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất B11-HH2 về chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc song giữ nguyên phạm vi ranh giới, diện tích của ô đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt và không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 được duyệt. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật của ô đất (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin, thoát nước thải, vệ sinh môi trường...) đảm bảo khớp nối phù hợp với quy hoạch khu vực và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ ô đất B11- HH2 được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt và các quyết định, quy định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Về nội dung điều chỉnh: Theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt, phạm vi khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có tổng diện tích đất khoảng 67,002m2, nay giữ nguyên chức năng, quy mô diện tích đối với phần diện tích đất đường giao thông theo quy hoạch, điều chỉnh ô đất B11-HH2 từ chức năng hỗn hợp thành các ô đất có chức năng sử dụng đất như sau: Đất nhà trẻ có diện tích khoảng 4,358m2, Đất trường tiểu học có diện tích khoảng 5,905m2; Đất cây xanh gồm 02 ô đất có tổng diện tích khoảng 14,458m2; Đất ở mới gồm 05 ô đất có tổng diện tích khoảng 30,904m2, trong đó: Đất nhà ở tái định cư có diện tích khoảng 6,303m2; Đất nhà ở xã hội có diện tích khoảng 24,601m2.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 tại ô đất B11-HH2 phù hợp với Quyết định này và điều chỉnh nội dung có liên quan trong Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/500 phù hợp với quyết định phê duyệt này; Chủ trì, phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc chịu trách nhiệm: Kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Phối hợp và tạo điều kiện cho Chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán