Anh Đức

Life is not a bed of roses!

Hé lộ những CTCK đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

UBCK Nhà nước đã công bố danh tính một số công ty chứng khoán (CTCK) đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu. Hiện UBCKNN đã công bố danh tính 4 CTCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI) và CTCP VPBank (VPBS).

Ngoài ra, UBCKNN cũng công bố một số CTCK đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm VND, BSI và VPBS.

Mới đây, CTCK Sài Gòn (SSI) cũng công bố UBCKNN đã cấp phép cho SSI đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đánh tiếng về hoạt động này, VND và SSI cho biết đã sẵn sàng vận hành hệ thống giao dịch, chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ và nhân sự cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Về quy định tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, ngoài yêu cầu theo Nghị định 42/2015/NĐ-CP, CTCK phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% trong 12 tháng, BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán và có ý kiến chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng yêu cầu đối với CTCK là trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 12 tháng gần nhất, đối với ngân hàng thương mại phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng trong 12 tháng gần nhất.

Nghị định 42/2015/NĐ-CP:

 • Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh: CTCK có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ với hoạt động tự doanh và từ 800 tỷ đồng với hoạt động môi giới…
 • Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh: Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 5,000 tỷ, CTCK có vốn từ 900 tỷ đồng với thành viên bù trừ trực tiếp và ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 7,000 tỷ, CTCK có vốn từ 1,200 tỷ đồng với thành viên bù trừ chung…

Từ khóa: Chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán

 Bài viết cùng chủ đề (72) : Chứng khoán phái sinh 

Hé lộ những CTCK đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

UBCK Nhà nước đã công bố danh tính một số công ty chứng khoán (CTCK) đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu. Hiện UBCKNN đã công bố danh tính 4 CTCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI) và CTCP VPBank (VPBS).

Ngoài ra, UBCKNN cũng công bố một số CTCK đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm VND, BSI và VPBS.

Mới đây, CTCK Sài Gòn (SSI) cũng công bố UBCKNN đã cấp phép cho SSI đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đánh tiếng về hoạt động này, VND và SSI cho biết đã sẵn sàng vận hành hệ thống giao dịch, chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ và nhân sự cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Về quy định tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, ngoài yêu cầu theo Nghị định 42/2015/NĐ-CP, CTCK phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% trong 12 tháng, BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán và có ý kiến chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 42/2015/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng yêu cầu đối với CTCK là trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 12 tháng gần nhất, đối với ngân hàng thương mại phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng trong 12 tháng gần nhất.

Nghị định 42/2015/NĐ-CP:

 • Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh: CTCK có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ với hoạt động tự doanh và từ 800 tỷ đồng với hoạt động môi giới…
 • Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh: Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 5,000 tỷ, CTCK có vốn từ 900 tỷ đồng với thành viên bù trừ trực tiếp và ngân hàng thương mại có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 7,000 tỷ, CTCK có vốn từ 1,200 tỷ đồng với thành viên bù trừ chung…

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (4)

 • BSI 14.1 -0.8 -5.37% 65,180
 • MBS 10.5 +0.1 +0.96% 258,715
 • SSI 25.4 +0.1 +0.40% 4,105,620
 • VND 21.4 0.0 0.00% 409,975

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán