Hoa Sen Group: Doanh thu tăng 42% nhưng lãi ròng quý 2 lại giảm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2017 (niên độ từ ngày 01/01/2017- 31/03/2017), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đạt doanh thu hơn 6,200 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức trên 415 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán chiếm hơn 5,000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 5%, đạt hơn 1,100 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về doanh thu gần 19 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập từ chênh lệch tỷ giá được ghi nhận hơn 18 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay  tăng mạnh từ mức hơn 54 tỷ đồng quý 2/2016 thì nay đã chiếm hơn 127 tỷ đồng. Hiện HSG có hơn 10,000 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, gần 400 tỷ đồng vay nợ và thuê tài chính dài hạn đến hạn phải trả cũng như hơn 2,200 tỷ đồng vay nợ và thuê tài chính dài hạn.

Chi phí bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 322 tỷ đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 48%, ở mức hơn 131 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, HSG ghi nhận lãi ròng hơn 415 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017,  Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1,650 tỷ đồng, tăng 10% so với con số thực hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của HSG đã tăng 75% từ mức hơn 4,800 tỷ đồng tháng 10 năm 2016 thì đến nay đã đạt gần 8,500 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng 76%, chiếm gần 12,000 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170503_20170503 - HSG - BCTC HN Q2 NDTC 1617.pdf

Từ khóa: HSG, Tập đoàn Hoa Sen

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

Hoa Sen Group: Doanh thu tăng 42% nhưng lãi ròng quý 2 lại giảm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2017 (niên độ từ ngày 01/01/2017- 31/03/2017), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đạt doanh thu hơn 6,200 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức trên 415 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán chiếm hơn 5,000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 5%, đạt hơn 1,100 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về doanh thu gần 19 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập từ chênh lệch tỷ giá được ghi nhận hơn 18 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay  tăng mạnh từ mức hơn 54 tỷ đồng quý 2/2016 thì nay đã chiếm hơn 127 tỷ đồng. Hiện HSG có hơn 10,000 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, gần 400 tỷ đồng vay nợ và thuê tài chính dài hạn đến hạn phải trả cũng như hơn 2,200 tỷ đồng vay nợ và thuê tài chính dài hạn.

Chi phí bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 322 tỷ đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 48%, ở mức hơn 131 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, HSG ghi nhận lãi ròng hơn 415 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017,  Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1,650 tỷ đồng, tăng 10% so với con số thực hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của HSG đã tăng 75% từ mức hơn 4,800 tỷ đồng tháng 10 năm 2016 thì đến nay đã đạt gần 8,500 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng 76%, chiếm gần 12,000 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170503_20170503 - HSG - BCTC HN Q2 NDTC 1617.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HSG 29.6 -0.4 -1.17% 2,149,180

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán