Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

IJC: Kế hoạch 2017 lãi ròng tăng 37% lên 175 tỷ đồng

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Đại hội sắp tới sẽ trình kế hoạch lãi sau thuế tăng trưởng 37% lên 175 tỷ đồng, dù doanh thu dự kiến sụt giảm 56%.

Cụ thể trong năm 2017, IJC đặt kế hoạch doanh thu giảm hơn 56% còn 869 tỷ đồng, sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do nguồn thu chính là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 82% từ 1,409 tỷ đồng còn 256 tỷ đồng. Trong khi các hoạt động khác vẫn duy trì tăng trưởng, hoạt động thu phí và xây dựng, thi công hạ tầng dự kiến đạt lần lượt 238 tỷ đồng và 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty đặt kế hoạch tăng mạnh lãi ròng 37% lên 175 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức cũng được cải thiện, dự kiến tối thiểu 10%.

Sau khi thực hiện hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông để điều giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ còn 1,371 tỷ đồng, theo Nghị quyết trước đó số 02/NQ-ĐHĐCĐ, IJC sẽ phải mua lại tối thiểu khoảng 2 triệu cổ phiếu quỹ (0.76% vốn) để hủy với mục đích tiếp tục giảm vốn điều lệ còn 1,350 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty sẽ trình Đại hội sắp tới về việc không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ trên vì cho rằng với mức vốn 1,371 tỷ đồng đã đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp quy mô hoạt động Công ty.

Liên quan về kết quả kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu của IJC thực hiện đạt 1,978 tỷ đồng, tăng hơn 87% và vượt kế hoạch 89% chủ yếu do hoạt động bất động sản tăng mạnh lên 1,409 tỷ đồng so với năm 2015 từ nhiều dự án Khu Đô thị IJC, KDC IJC Vĩnh Tân, Nhà ở công nhân VSIP mở rộng, Mỹ Phước 3, Prince Town 1, Sunflower, IJC Aroma,… Đồng thời, mức chi phí cũng tăng mạnh gấp 2.3 lần con số kế hoạch là 1,818 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính tăng đến 38% do lãi vay trong năm không được vốn hóa đối với các dự án Becamex IJC đã bán cho khách hàng.

Theo đó, kết quả lãi ròng của IJC đạt 128 tỷ đồng, có tăng nhẹ nhưng chỉ bằng 66% kế hoạch năm. EPS tương ứng cũng giảm xuống 434 đồng/cp.

Trong quý 3/2017, Công ty dự kiến sẽ chi 110 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 8%.

Cũng trong Đại hội sắp tới, IJC sẽ thực hiện bầu HĐQT với số lượng 7 người và 3 thành viên ban kiểm soát cho Nhiệm kỳ III (2017-2022)./.

Tài liệu đính kèm:
20170516_Bao cao TGD.pdf
20170516_cac to trinh.pdf
20170516_Chuong trinh hop.pdf
20170516_Du thao Nghi quyet.pdf
20170516_Giay Dang ky tham du.pdf
20170516_Giay Uy quyen.pdf
20170516_Quy che bau cu.pdf
20170516_Quy Che to chuc.pdf
20170516_The bieu quyet.pdf
20170516_Thu moi hop.pdf
20170516_trang CBTT.pdf
20170516_Bao cao BKS.pdf
20170516_bao cao HDQT.pdf

Từ khóa: IJC, kế hoạch 2017, lãi ròng

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

IJC: Kế hoạch 2017 lãi ròng tăng 37% lên 175 tỷ đồng

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Đại hội sắp tới sẽ trình kế hoạch lãi sau thuế tăng trưởng 37% lên 175 tỷ đồng, dù doanh thu dự kiến sụt giảm 56%.

Cụ thể trong năm 2017, IJC đặt kế hoạch doanh thu giảm hơn 56% còn 869 tỷ đồng, sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do nguồn thu chính là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 82% từ 1,409 tỷ đồng còn 256 tỷ đồng. Trong khi các hoạt động khác vẫn duy trì tăng trưởng, hoạt động thu phí và xây dựng, thi công hạ tầng dự kiến đạt lần lượt 238 tỷ đồng và 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty đặt kế hoạch tăng mạnh lãi ròng 37% lên 175 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức cũng được cải thiện, dự kiến tối thiểu 10%.

Sau khi thực hiện hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông để điều giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ còn 1,371 tỷ đồng, theo Nghị quyết trước đó số 02/NQ-ĐHĐCĐ, IJC sẽ phải mua lại tối thiểu khoảng 2 triệu cổ phiếu quỹ (0.76% vốn) để hủy với mục đích tiếp tục giảm vốn điều lệ còn 1,350 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty sẽ trình Đại hội sắp tới về việc không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ trên vì cho rằng với mức vốn 1,371 tỷ đồng đã đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp quy mô hoạt động Công ty.

Liên quan về kết quả kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu của IJC thực hiện đạt 1,978 tỷ đồng, tăng hơn 87% và vượt kế hoạch 89% chủ yếu do hoạt động bất động sản tăng mạnh lên 1,409 tỷ đồng so với năm 2015 từ nhiều dự án Khu Đô thị IJC, KDC IJC Vĩnh Tân, Nhà ở công nhân VSIP mở rộng, Mỹ Phước 3, Prince Town 1, Sunflower, IJC Aroma,… Đồng thời, mức chi phí cũng tăng mạnh gấp 2.3 lần con số kế hoạch là 1,818 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính tăng đến 38% do lãi vay trong năm không được vốn hóa đối với các dự án Becamex IJC đã bán cho khách hàng.

Theo đó, kết quả lãi ròng của IJC đạt 128 tỷ đồng, có tăng nhẹ nhưng chỉ bằng 66% kế hoạch năm. EPS tương ứng cũng giảm xuống 434 đồng/cp.

Trong quý 3/2017, Công ty dự kiến sẽ chi 110 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 8%.

Cũng trong Đại hội sắp tới, IJC sẽ thực hiện bầu HĐQT với số lượng 7 người và 3 thành viên ban kiểm soát cho Nhiệm kỳ III (2017-2022)./.

Tài liệu đính kèm:
20170516_Bao cao TGD.pdf
20170516_cac to trinh.pdf
20170516_Chuong trinh hop.pdf
20170516_Du thao Nghi quyet.pdf
20170516_Giay Dang ky tham du.pdf
20170516_Giay Uy quyen.pdf
20170516_Quy che bau cu.pdf
20170516_Quy Che to chuc.pdf
20170516_The bieu quyet.pdf
20170516_Thu moi hop.pdf
20170516_trang CBTT.pdf
20170516_Bao cao BKS.pdf
20170516_bao cao HDQT.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • IJC 9.4 +0.0 +0.21% 240,540
 • KDC 46.0 0.0 0.00% 490,010

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán