Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

IVS: Đến lượt TGĐ đăng ký bán 500,000 cp

Ông Đoàn Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) đăng ký bán 500,000 cp. Trước đó Giám đốc Tài chính Tạ Thị Kim Chung đã thoái hết 517,400 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP (tỷ lệ 4.41%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/06/2017.

Bà Tạ Thị Kim Chung - Giám đốc tài chính - đã bán 517,400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Kim Chung

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc tài chính

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 517,400 CP (tỷ lệ 1.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 517,400 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 517,400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/05/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/05/2017./.

IVS: Đến lượt TGĐ đăng ký bán 500,000 cp

Ông Đoàn Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) đăng ký bán 500,000 cp. Trước đó Giám đốc Tài chính Tạ Thị Kim Chung đã thoái hết 517,400 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP (tỷ lệ 4.41%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/06/2017.

Bà Tạ Thị Kim Chung - Giám đốc tài chính - đã bán 517,400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Kim Chung

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc tài chính

- Mã chứng khoán: IVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 517,400 CP (tỷ lệ 1.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 517,400 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 517,400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/05/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IVS 10.2 0.0 0.00% 15,610

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán