Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 86,438 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm

Ngày 10/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1,000 tỷ đồng), 7 năm (1,000 tỷ đồng), 20 năm (1,000 tỷ đồng) và 30 năm (1,000 tỷ đồng). Kết quả, huy động được 3,268 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4,551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.19-5.70%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5.22%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,476 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.46-5.90%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5.50%/năm, cao hơn 0.02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,255 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.09-7.60%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7.09%/năm, thấp hơn 0.01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1,469 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.55-8.00%/năm. Kết quả, huy động được 318 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7.63%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm; 7 năm đều gọi thầu 300 tỷ đồng, kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng mỗi loại.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 86,438 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX./.

Từ khóa: Kho bạc Nhà nước, huy động, trái phiếu

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 86,438 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm

Ngày 10/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1,000 tỷ đồng), 7 năm (1,000 tỷ đồng), 20 năm (1,000 tỷ đồng) và 30 năm (1,000 tỷ đồng). Kết quả, huy động được 3,268 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4,551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.19-5.70%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5.22%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,476 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.46-5.90%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5.50%/năm, cao hơn 0.02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,255 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.09-7.60%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7.09%/năm, thấp hơn 0.01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1,469 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.55-8.00%/năm. Kết quả, huy động được 318 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7.63%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/4/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm; 7 năm đều gọi thầu 300 tỷ đồng, kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng mỗi loại.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 86,438 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán