Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Không phải đình chỉ tất cả 60 dự án bất động sản

Trong số 60 dự án bất động sản sẽ tiến hành thanh tra liên quan tới cổ phần hóa, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận thì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình những cái đang thực hiện, chứ không phải tất cả.

* Cả thị trường bất động sản lao đao vì 1 văn bản

Vừa qua, Bộ Tài chính có văn bản 2000/BTC-TTr gửi kiến nghị lên Thủ tướng nêu 60 dự án bất động sản sẽ tiến hành thanh tra liên quan tới cổ phần hóa. Việc kiến nghị đó mới chỉ dừng lại ở việc chuyển sang Thanh tra Chính phủ tham khảo, tuy nhiên đã gây hiệu ứng xấu. Cũng trong văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn có các dự án chung cư cao tầng, tạm đình chỉ các tòa nhà chung cư đó để phục vụ công tác thanh tra.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 17/05, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đây là báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng tại văn bản 1285 ngày 29/11/2016, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ rà soát tình trạng sử dụng đất của DN cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng và kiến nghị giải pháp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã rà soát, thời điểm rà soát từ 1/7/2014 đến hết 2016, tức là thời điểm thực hiện Luật Đất đai 2013. Qua rà soát đó, Bộ Tài chính có 2 kiến nghị.

Thứ nhất, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng năm 2017, một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã duyệt, giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thanh tra tình trạng sử dụng đất trên địa bàn TPHCM. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị cho phép chuyển danh sách 60 dự án đó sang cho Thanh tra Chính phủ tham khảo để chọn ra các đối tượng rủi ro để thực hiện thanh tra, kiểm tra. Chính phủ đã chấp nhận kiến nghị đó.

Kiến nghị thứ hai, trong số 60 dự án đó, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận thì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình chỉ những cái đang thực hiện, chứ không phải tất cả.

Như vậy, việc Bộ Tài chính báo cáo là theo yêu cầu của Chính phủ, và theo chức năng nhiệm vụ, kiến nghị đó là theo đúng đối tượng vi phạm thì cần phải có biện pháp ngăn chặn và khắc phục./.

Từ khóa: 60 dự án bất động sản, đình chỉ, thanh tra

Không phải đình chỉ tất cả 60 dự án bất động sản

Trong số 60 dự án bất động sản sẽ tiến hành thanh tra liên quan tới cổ phần hóa, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận thì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình những cái đang thực hiện, chứ không phải tất cả.

* Cả thị trường bất động sản lao đao vì 1 văn bản

Vừa qua, Bộ Tài chính có văn bản 2000/BTC-TTr gửi kiến nghị lên Thủ tướng nêu 60 dự án bất động sản sẽ tiến hành thanh tra liên quan tới cổ phần hóa. Việc kiến nghị đó mới chỉ dừng lại ở việc chuyển sang Thanh tra Chính phủ tham khảo, tuy nhiên đã gây hiệu ứng xấu. Cũng trong văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn có các dự án chung cư cao tầng, tạm đình chỉ các tòa nhà chung cư đó để phục vụ công tác thanh tra.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 17/05, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đây là báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng tại văn bản 1285 ngày 29/11/2016, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ rà soát tình trạng sử dụng đất của DN cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng và kiến nghị giải pháp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã rà soát, thời điểm rà soát từ 1/7/2014 đến hết 2016, tức là thời điểm thực hiện Luật Đất đai 2013. Qua rà soát đó, Bộ Tài chính có 2 kiến nghị.

Thứ nhất, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng năm 2017, một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã duyệt, giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thanh tra tình trạng sử dụng đất trên địa bàn TPHCM. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị cho phép chuyển danh sách 60 dự án đó sang cho Thanh tra Chính phủ tham khảo để chọn ra các đối tượng rủi ro để thực hiện thanh tra, kiểm tra. Chính phủ đã chấp nhận kiến nghị đó.

Kiến nghị thứ hai, trong số 60 dự án đó, đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm so với Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, gây bức xúc trong dư luận thì kiến nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh đình chỉ những cái đang thực hiện, chứ không phải tất cả.

Như vậy, việc Bộ Tài chính báo cáo là theo yêu cầu của Chính phủ, và theo chức năng nhiệm vụ, kiến nghị đó là theo đúng đối tượng vi phạm thì cần phải có biện pháp ngăn chặn và khắc phục./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán