Tiến Trần

Do not think too much about the past !!!!

KTS chi 158 tỷ đồng đầu tư nâng công suất nhà máy đường lên 2,500 TMN

ĐHĐCĐ bất thường 2017 của CTCP Đường Kon Tum  đã thông qua việc đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1,800 TMN lên 2,500 TMN.

Cụ thể, KTS dự kiến chi 158 tỷ đồng đầu tư nâng công suất nhà máy đường, trong đó sử dụng 30% vốn tự có và 70% vốn vay. 

Theo đó, Công ty đầu tư 116.2 tỷ đồng cho thiết bị, chi 22 tỷ đồng vào hoạt động xây lắp và các hoạt động khác.Thời gian thực hiện dự kiến trong vụ sản xuất 2017-2018./.

Tài liệu đính kèm:
KTS_2017.5.16_3020aff_Nghi_Quyet__BB_Hop_DHDCD_bat_thuong_2017.pdf

 

Từ khóa: KTS, đầu tư, nhà máy

KTS chi 158 tỷ đồng đầu tư nâng công suất nhà máy đường lên 2,500 TMN

ĐHĐCĐ bất thường 2017 của CTCP Đường Kon Tum  đã thông qua việc đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1,800 TMN lên 2,500 TMN.

Cụ thể, KTS dự kiến chi 158 tỷ đồng đầu tư nâng công suất nhà máy đường, trong đó sử dụng 30% vốn tự có và 70% vốn vay. 

Theo đó, Công ty đầu tư 116.2 tỷ đồng cho thiết bị, chi 22 tỷ đồng vào hoạt động xây lắp và các hoạt động khác.Thời gian thực hiện dự kiến trong vụ sản xuất 2017-2018./.

Tài liệu đính kèm:
KTS_2017.5.16_3020aff_Nghi_Quyet__BB_Hop_DHDCD_bat_thuong_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • KTS 49.0 -3.8 -7.20% 700

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán