Anh Đức

Life is not a bed of roses!

MEF nhận cổ tức 50% nhưng không điều chỉnh giá do quá thấp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo về việc tính giá tham chiếu cho mã chứng khoán MEF trong ngày 11/05/2017.

Theo đó, ngày 11/05/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu MEF để thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 50%/cổ phiếu bằng tiền mặt.

Do giá tham chiếu của cổ phiếu MEF trước khi điều chỉnh tại ngày 10/05/2016 là 900 đồng (thấp hơn giá trị cổ tức được nhận), SGDCKHN sẽ không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu và áp dụng biên độ giao dịch ±40%. Chứng khoán MEF sẽ không tham gia tính chỉ số UPCoM Index trong ngày 11/05/2017.

Hiện giá cổ phiếu MEF vẫn ở mức 900 đồng/cp và không có giao dịch./.

 

 

MEF nhận cổ tức 50% nhưng không điều chỉnh giá do quá thấp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo về việc tính giá tham chiếu cho mã chứng khoán MEF trong ngày 11/05/2017.

Theo đó, ngày 11/05/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu MEF để thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 50%/cổ phiếu bằng tiền mặt.

Do giá tham chiếu của cổ phiếu MEF trước khi điều chỉnh tại ngày 10/05/2016 là 900 đồng (thấp hơn giá trị cổ tức được nhận), SGDCKHN sẽ không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu và áp dụng biên độ giao dịch ±40%. Chứng khoán MEF sẽ không tham gia tính chỉ số UPCoM Index trong ngày 11/05/2017.

Hiện giá cổ phiếu MEF vẫn ở mức 900 đồng/cp và không có giao dịch./.

 

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu25/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 11.6 +0.75 +6.91% 11,793,600
 • OGC 2.4 -0.14 -5.56% 7,190,000
 • HQC 3.3 +0.03 +0.92% 5,866,560
 • HAR 11.0 +0.35 +3.29% 5,463,480
 • DLG 4.4 +0.16 +3.82% 5,094,990

VS - Index25/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán