Vũ Hạo

Keep calm and try hard

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank

Ngày 03/05, Moody's Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ B3 lên B2.

Đồng thời, Moody’s cũng nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) BCA điều chỉnh của VPBank từ caa1 lên b3.

Trong khi đó, triển vọng tín nhiệm dài hạn của VPBank giữ nguyên ở mức “ổn định”.

* Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “tích cực”

Việc nâng xếp hạng BCA và BCA điều chỉnh từ caa1 lên b3 được thúc đẩy bởi sự cải thiện khả năng sinh lời của VPBank, trong đó tốc độ tăng trưởng thu nhập trước dự phòng (pre-provision income growth) đạt mức 62% trong năm 2016 và 146% trong năm 2015. Bên cạnh đó, việc doanh thu tăng mạnh ở những lĩnh vực chủ chốt cũng góp phần vào sự tăng trưởng của VPBank.

Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của VPBank cũng vượt trội hơn so với các ngân hàng nội địa khác. Cụ thể, ROA ở mức 1.7% trong năm 2016, cao hơn so với mức bình quân 0.7% của 14 ngân hàng Việt Nam khác được Moody’s xếp hạng B1 – tích cực.

Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn lõi của Ngân hàng (TCE) trên tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) cũng cải thiện lên mức 8.5% tại thời điểm cuối năm 2016, cao hơn mức 7.8% tại cuối năm 2015./.

Từ khóa: VPBank, Moody's, BCA, triển vọng tín nhiệm

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank

Ngày 03/05, Moody's Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ B3 lên B2.

Đồng thời, Moody’s cũng nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) BCA điều chỉnh của VPBank từ caa1 lên b3.

Trong khi đó, triển vọng tín nhiệm dài hạn của VPBank giữ nguyên ở mức “ổn định”.

* Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “tích cực”

Việc nâng xếp hạng BCA và BCA điều chỉnh từ caa1 lên b3 được thúc đẩy bởi sự cải thiện khả năng sinh lời của VPBank, trong đó tốc độ tăng trưởng thu nhập trước dự phòng (pre-provision income growth) đạt mức 62% trong năm 2016 và 146% trong năm 2015. Bên cạnh đó, việc doanh thu tăng mạnh ở những lĩnh vực chủ chốt cũng góp phần vào sự tăng trưởng của VPBank.

Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của VPBank cũng vượt trội hơn so với các ngân hàng nội địa khác. Cụ thể, ROA ở mức 1.7% trong năm 2016, cao hơn so với mức bình quân 0.7% của 14 ngân hàng Việt Nam khác được Moody’s xếp hạng B1 – tích cực.

Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn lõi của Ngân hàng (TCE) trên tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) cũng cải thiện lên mức 8.5% tại thời điểm cuối năm 2016, cao hơn mức 7.8% tại cuối năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán