Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

MST: Ủy viên HĐQT Ngô Xuân Dũng đã bán 350,000 cp

Ông Ngô Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (HNX: MST) đã bán 350,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Xuân Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710,000 CP (tỷ lệ 3.94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 355,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 360,000 CP (tỷ lệ 2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt được mức như kỳ vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2017./.

MST: Ủy viên HĐQT Ngô Xuân Dũng đã bán 350,000 cp

Ông Ngô Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (HNX: MST) đã bán 350,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Xuân Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710,000 CP (tỷ lệ 3.94%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 355,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 360,000 CP (tỷ lệ 2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt được mức như kỳ vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MST 9.3 0.0 0.00% 254,200

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán