MTA: Lỗ ròng quý 1 “lún sâu” gấp đôi, ở mức gần 9 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đạt doanh thu hơn 202 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng ghi nhận gần 9 tỷ đồng, tăng lỗ hơn gấp đôi so với quý 1/2016. 

Cụ thể, doanh thu giảm 31%; giá vốn hàng bán cũng vì thế mà giảm 31%, chiếm gần 175 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm hơn  32%, ở mức hơn 26 tỷ đồng.

Theo MTA, kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con trong quý này không như kỳ vọng. Chẳng hạntTại CTCP Cảng Vũng Án Việt Lào, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 44% so với quý 1/2016, ở mức hơn 3.5 tỷ đồng do lượng hàng hóa qua Cảng bị giảm sút, đặc biệt là quặng sắt, quặng đồng từ Lào nhập về.

Tại CTCP Chăn nuôi Mitraco, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 27,9% so với cùng kỳ năm trước, hơn 1 tỷ đồng, do giá lợn giảm. Còn tại Công ty mẹ thì lại lỗ hơn 5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 500 triệu đồng.

Từ những lý do trên, lỗ ròng MTA tiếp tục “lún sâu” hơn 2 lần so với quý 1/2016, ở mức gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, MTA kế hoạch lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng 48% so với con số thực hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của MTA đã tăng 20 tỷ đồng từ mức hơn 343 tỷ đồng đầu năm 2017 thì đến nay đã tăng đến hơn 363 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

MTA_2017.5.8_4f9edd5_10741_bn_2017_05_05_1019_1.PDF

Từ khóa: MTA, Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

MTA: Lỗ ròng quý 1 “lún sâu” gấp đôi, ở mức gần 9 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đạt doanh thu hơn 202 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng ghi nhận gần 9 tỷ đồng, tăng lỗ hơn gấp đôi so với quý 1/2016. 

Cụ thể, doanh thu giảm 31%; giá vốn hàng bán cũng vì thế mà giảm 31%, chiếm gần 175 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm hơn  32%, ở mức hơn 26 tỷ đồng.

Theo MTA, kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con trong quý này không như kỳ vọng. Chẳng hạntTại CTCP Cảng Vũng Án Việt Lào, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 44% so với quý 1/2016, ở mức hơn 3.5 tỷ đồng do lượng hàng hóa qua Cảng bị giảm sút, đặc biệt là quặng sắt, quặng đồng từ Lào nhập về.

Tại CTCP Chăn nuôi Mitraco, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 27,9% so với cùng kỳ năm trước, hơn 1 tỷ đồng, do giá lợn giảm. Còn tại Công ty mẹ thì lại lỗ hơn 5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 500 triệu đồng.

Từ những lý do trên, lỗ ròng MTA tiếp tục “lún sâu” hơn 2 lần so với quý 1/2016, ở mức gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, MTA kế hoạch lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng 48% so với con số thực hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của MTA đã tăng 20 tỷ đồng từ mức hơn 343 tỷ đồng đầu năm 2017 thì đến nay đã tăng đến hơn 363 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

MTA_2017.5.8_4f9edd5_10741_bn_2017_05_05_1019_1.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán