Minh Hằng

Vì cuộc sống là một lăng kính muôn màu.

Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 25 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 với kế hoạch đặt ra lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thực hiện 2016.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã thông qua các chỉ tiêu cho năm 2017, trong đó tổng tài sản hợp nhất 38,000 tỷ đồng, tăng 17%; tổng vốn huy động 33,000 tỷ đồng, tăng 16%; dư nợ tín dung 25,800 tỷ đồng, tăng 14%. Trong khi hàng loạt các nhà băng khác rầm rộ kế hoạch tăng vốn trong năm 2017 thì VietCapitalBank vẫn dự kiến giữ nguyên vốn điều lệ là 3,000 tỷ đồng.

Kế hoạch trong năm 2017 Ngân hàng sẽ thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới sau 4 năm thay đổi thương hiệu.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ VietCapitalBank đã thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, trong đó có quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2016, VietCapitalBank đạt lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, giảm 83% so với năm 2015. Tổng vốn huy động tăng 13% lên 28,528 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng tăng 30% lên 23,075 tỷ đồng. Năm 2016, Ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 25 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 với kế hoạch đặt ra lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thực hiện 2016.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đã thông qua các chỉ tiêu cho năm 2017, trong đó tổng tài sản hợp nhất 38,000 tỷ đồng, tăng 17%; tổng vốn huy động 33,000 tỷ đồng, tăng 16%; dư nợ tín dung 25,800 tỷ đồng, tăng 14%. Trong khi hàng loạt các nhà băng khác rầm rộ kế hoạch tăng vốn trong năm 2017 thì VietCapitalBank vẫn dự kiến giữ nguyên vốn điều lệ là 3,000 tỷ đồng.

Kế hoạch trong năm 2017 Ngân hàng sẽ thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới sau 4 năm thay đổi thương hiệu.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ VietCapitalBank đã thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, trong đó có quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2016, VietCapitalBank đạt lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, giảm 83% so với năm 2015. Tổng vốn huy động tăng 13% lên 28,528 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng tăng 30% lên 23,075 tỷ đồng. Năm 2016, Ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán