Phòng Tư vấn Vietstock

Phòng Tư vấn Vietstock tập hợp đội ngũ chuyên gia tài chính có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 09/05/2017: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, CTG, DCM, DPM, MSN, MBB, NLG, STB, TCH, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Tín hiệu kỹ thuật: Từ giữa tháng 01/2017, AAA đang hình thành kênh giá tăng trưởng ngắn hạn với cận trên là vùng 28,500-29,500 và cận dưới kênh giá là vùng 23,000-24,500. Kênh này đã được test thành công nhiều lần và có độ tin cậy cao.

Khối lượng trung bình 20 phiên đã tăng trưởng đến gần 10 lần, từ mức 145,000 lên đến 1,500,000 cp. Đây thực sự là một bước tiến cực kỳ ấn tượng giúp củng cố xu hướng tăng dài hạn!

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá test lại vùng 23,000-24,500 hoặc vượt vùng 28,500-29,500.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold nên khả năng hồi phục tăng mạnh.

Khối lượng giao dịch tăng cho thấy nhà đầu tư đang chú ý CTG.

Xu hướng tăng vẫn chưa bị đảo ngược khi CTG tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bắt đáy khi giá test lại vùng 16,500-17,500.

DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng tăng trưởng rất tốt và đạt hơn 120% mức trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ nhà đầu tư đang rất lạc quan.

MACD nằm trên ngưỡng 0 và đang ở mức cao nhất trong lịch sử

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn nằm trên vùng 13,500-14,000.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 22,000-23,500 liên tục hỗ trợ hết sức hiệu quả cho giá trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch đã có cải thiện và có thể vượt mức trung bình trong thời gian tới.

Mẫu hình nến gần giống với Bullish Belt Hold xuất hiện trong phiên 08/05/2017.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bắt đáy khi giá ở gần vùng 22,000-23,500.

MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh trong các phiên giao dịch gần đây.

Đường trendline ngắn hạn sẽ hỗ trợ hiệu quả cho giá trong thời gian tới. Ngưỡng này đã test thành công vào tháng 03/2017 nên độ tin cậy cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh trong vùng 41,000-42,500.

MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua bên trên ngưỡng 0. Tuy nhiên, phân kỳ giá xuống xuất hiện nên giá có thể rung lắc trong vài phiên tới.

Khối lượng giao dịch thường xuyên đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua cho thấy dòng tiền bắt đáy đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 15,800-16,300.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ đầu tháng 03/2017.

Mẫu hình nến gần giống Bullish Engulfing và Inverted Hammer xuất hiện nhiều cho thấy rủi ro giảm bớt.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đang hỗ trợ rất tốt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn nằm trên vùng 26,800-28,700.

STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại.

Nhóm MA dài hạn (SMA 200, SMA 100..) vẫn đang đi lên nên xu hướng dài hạn rất vững chắc.

Khối lượng chưa ổn định nên sẽ khó có bứt phá trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 10,200-11,200.

TCH – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch của TCH tiếp tục tăng trưởng và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Đường EMA 20 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh tiếp tục.

Bình quân mua bắt đầu lớn hơn bình quân bán trong phiên giao dịch ngày 08/05/2017.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá vẫn duy trì trong vùng 19,000 – 20,500.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành những mẫu hình nến Doji, Hammer trong các phiên gần đây cho thấy khả năng tạo đáy khá lớn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá lên gần vùng quá bán.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là vùng 39,000-41,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy khi giá test vùng 39,000-41,000.

Ngày 09/05/2017: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, CTG, DCM, DPM, MSN, MBB, NLG, STB, TCH, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Tín hiệu kỹ thuật: Từ giữa tháng 01/2017, AAA đang hình thành kênh giá tăng trưởng ngắn hạn với cận trên là vùng 28,500-29,500 và cận dưới kênh giá là vùng 23,000-24,500. Kênh này đã được test thành công nhiều lần và có độ tin cậy cao.

Khối lượng trung bình 20 phiên đã tăng trưởng đến gần 10 lần, từ mức 145,000 lên đến 1,500,000 cp. Đây thực sự là một bước tiến cực kỳ ấn tượng giúp củng cố xu hướng tăng dài hạn!

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá test lại vùng 23,000-24,500 hoặc vượt vùng 28,500-29,500.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng oversold nên khả năng hồi phục tăng mạnh.

Khối lượng giao dịch tăng cho thấy nhà đầu tư đang chú ý CTG.

Xu hướng tăng vẫn chưa bị đảo ngược khi CTG tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bắt đáy khi giá test lại vùng 16,500-17,500.

DCM – CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng tăng trưởng rất tốt và đạt hơn 120% mức trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ nhà đầu tư đang rất lạc quan.

MACD nằm trên ngưỡng 0 và đang ở mức cao nhất trong lịch sử

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn nằm trên vùng 13,500-14,000.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng 22,000-23,500 liên tục hỗ trợ hết sức hiệu quả cho giá trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch đã có cải thiện và có thể vượt mức trung bình trong thời gian tới.

Mẫu hình nến gần giống với Bullish Belt Hold xuất hiện trong phiên 08/05/2017.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bắt đáy khi giá ở gần vùng 22,000-23,500.

MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh trong các phiên giao dịch gần đây.

Đường trendline ngắn hạn sẽ hỗ trợ hiệu quả cho giá trong thời gian tới. Ngưỡng này đã test thành công vào tháng 03/2017 nên độ tin cậy cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh trong vùng 41,000-42,500.

MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua bên trên ngưỡng 0. Tuy nhiên, phân kỳ giá xuống xuất hiện nên giá có thể rung lắc trong vài phiên tới.

Khối lượng giao dịch thường xuyên đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua cho thấy dòng tiền bắt đáy đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 15,800-16,300.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ đầu tháng 03/2017.

Mẫu hình nến gần giống Bullish Engulfing và Inverted Hammer xuất hiện nhiều cho thấy rủi ro giảm bớt.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đang hỗ trợ rất tốt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn nằm trên vùng 26,800-28,700.

STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại.

Nhóm MA dài hạn (SMA 200, SMA 100..) vẫn đang đi lên nên xu hướng dài hạn rất vững chắc.

Khối lượng chưa ổn định nên sẽ khó có bứt phá trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh nếu giá vẫn duy trì trên vùng 10,200-11,200.

TCH – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch của TCH tiếp tục tăng trưởng và đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Đường EMA 20 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh tiếp tục.

Bình quân mua bắt đầu lớn hơn bình quân bán trong phiên giao dịch ngày 08/05/2017.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua thêm nếu giá vẫn duy trì trong vùng 19,000 – 20,500.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành những mẫu hình nến Doji, Hammer trong các phiên gần đây cho thấy khả năng tạo đáy khá lớn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá lên gần vùng quá bán.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là vùng 39,000-41,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy khi giá test vùng 39,000-41,000.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (12)

 • AAA 32.4 +0.8 +2.37% 508,550
 • CTG 19.1 +0.5 +2.69% 1,131,570
 • DCM 13.6 +0.2 +1.49% 973,380
 • DPM 23.2 +0.1 +0.22% 536,380
 • MBB 22.1 +1.4 +6.76% 3,568,050
 • MSN 41.6 +0.2 +0.36% 524,020
 • NLG 28.9 +0.2 +0.70% 736,840
 • SMA 9.1 -0.7 -6.87% 93,040
 • STB 12.5 +0.7 +5.49% 3,406,030
 • TCH 17.0 0.0 0.00% 1,024,730
 • TCT 49.0 -0.3 -0.61% 7,980
 • VIC 42.0 -0.2 -0.47% 193,720

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán