Tri Túc

Tri túc thường lạc

Nhiệt điện Hải Phòng cần hơn 1,570 tỷ đồng đầu tư nâng cấp 2 nhà máy

ĐHĐCĐ bất thường 2017 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) đã thông qua kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại 2 Nhà máy Nhiệt điện 1 và 2. Tổng vốn đầu tư dự án đạt hơn 1,570 tỷ đồng.

Kế hoạch nhu cầu vốn chi tiết như trong bảng sau:

Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng 20% từ vốn tự có, tương đương 314 tỷ, còn lại 1,256 tỷ đồng sẽ huy động từ vay vốn thương mại trong nước. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 2 năm 2017-2018.

Về hoạt động kinh doanh, quý 1/2017 HND đạt 2,575 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng; tương ứng tăng 12% và 118% so với cùng kỳ năm 2016. Theo giải trình từ phía Công ty, sở dĩ kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực do trong kỳ sản lượng điện hợp đồng Qc và điện thực phát tăng so với quý 1/2016.

So với kế hoạch 9,958 tỷ doanh thu và 568 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2017, sau quý đầu tiên, Công ty đã thực hiện được lần lượt 26% và 24% chỉ tiêu cả năm./.

Từ khóa: Nhiệt điện Hải Phòng, Nhà máy Nhiệt điện 1, Nhà máy Nhiệt điện 2

Nhiệt điện Hải Phòng cần hơn 1,570 tỷ đồng đầu tư nâng cấp 2 nhà máy

ĐHĐCĐ bất thường 2017 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) đã thông qua kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại 2 Nhà máy Nhiệt điện 1 và 2. Tổng vốn đầu tư dự án đạt hơn 1,570 tỷ đồng.

Kế hoạch nhu cầu vốn chi tiết như trong bảng sau:

Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng 20% từ vốn tự có, tương đương 314 tỷ, còn lại 1,256 tỷ đồng sẽ huy động từ vay vốn thương mại trong nước. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 2 năm 2017-2018.

Về hoạt động kinh doanh, quý 1/2017 HND đạt 2,575 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng; tương ứng tăng 12% và 118% so với cùng kỳ năm 2016. Theo giải trình từ phía Công ty, sở dĩ kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực do trong kỳ sản lượng điện hợp đồng Qc và điện thực phát tăng so với quý 1/2016.

So với kế hoạch 9,958 tỷ doanh thu và 568 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2017, sau quý đầu tiên, Công ty đã thực hiện được lần lượt 26% và 24% chỉ tiêu cả năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán