Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

NNT: Kế hoạch lãi sau thuế 2017 chỉ nhích nhẹ lên 22.8 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT), kế hoạch năm 2017 đã được thông qua với chỉ tiêu lãi sau thuế chỉ tăng trưởng nhẹ lên 22.8 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu nước ghi thu theo kế hoạch năm 2017 là 16.4 triệu m3, tăng trưởng 5%. Theo đó, doanh thu theo kế hoạch lần lượt 139 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm 2016. Nước ghi thu mang lại phần lớn nguồn thu cho NNT với tỷ trọng gần 91%, tương đương 127 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng chỉ tăng nhẹ đạt 22.8 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 dự gần 37 tỷ đồng, tăng 42%.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2016, sản lượng nước tiêu thụ gần 15.7 triệu m3, tương đương 107% kế hoạch năm. NNT khép lại 2016 với tổng doanh thu hơn 125 tỷ đồng, tăng so 9% so với năm trước. Lãi ròng ghi nhận 22.3 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ và vượt 11% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức được thông qua là 15%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 dù chỉ 375 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu kỳ, nợ phải trả của NNT đã chiếm hơn 68% với 256 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đã hơn 167 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
NNT_2017.5.17_85415e6_Nghi_quyet_dai_hoi_co_dong_2017_signed.pdf

Từ khóa: NNT, kế hoạch, lãi sau thuế

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

NNT: Kế hoạch lãi sau thuế 2017 chỉ nhích nhẹ lên 22.8 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT), kế hoạch năm 2017 đã được thông qua với chỉ tiêu lãi sau thuế chỉ tăng trưởng nhẹ lên 22.8 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu nước ghi thu theo kế hoạch năm 2017 là 16.4 triệu m3, tăng trưởng 5%. Theo đó, doanh thu theo kế hoạch lần lượt 139 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm 2016. Nước ghi thu mang lại phần lớn nguồn thu cho NNT với tỷ trọng gần 91%, tương đương 127 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng chỉ tăng nhẹ đạt 22.8 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 dự gần 37 tỷ đồng, tăng 42%.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2016, sản lượng nước tiêu thụ gần 15.7 triệu m3, tương đương 107% kế hoạch năm. NNT khép lại 2016 với tổng doanh thu hơn 125 tỷ đồng, tăng so 9% so với năm trước. Lãi ròng ghi nhận 22.3 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ và vượt 11% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức được thông qua là 15%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 dù chỉ 375 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu kỳ, nợ phải trả của NNT đã chiếm hơn 68% với 256 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đã hơn 167 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
NNT_2017.5.17_85415e6_Nghi_quyet_dai_hoi_co_dong_2017_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán