Tri Túc

Tri túc thường lạc

NTC: 24/05 GDKHQ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

HĐQT  CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2016, tỷ lệ thực hiện 30%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/05/2017. Công ty dự kiến chi trả vào ngày 12/06/2017.

 

Từ khóa: Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, cổ tức 2016

NTC: 24/05 GDKHQ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

HĐQT  CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2016, tỷ lệ thực hiện 30%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/05/2017. Công ty dự kiến chi trả vào ngày 12/06/2017.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán