Tri Túc

Tri túc thường lạc

NTC: 24/05 GDKHQ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

HĐQT  CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2016, tỷ lệ thực hiện 30%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/05/2017. Công ty dự kiến chi trả vào ngày 12/06/2017.

 

Từ khóa: Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, cổ tức 2016

NTC: 24/05 GDKHQ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%

HĐQT  CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2016, tỷ lệ thực hiện 30%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/05/2017. Công ty dự kiến chi trả vào ngày 12/06/2017.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • TTT 38.12 38.12 - -
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán