Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

OCH: 29/05 GDKHC dự ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường sắp tới dù nội dung chưa được công bố.

Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua, cổ đông đã thống nhất đối với vị trí thành viên HĐQT đang khuyết và việc tăng số lượng thành viên HĐQT cũng như phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Đại hội thống nhất sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Được bết, OCH đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 là 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 28  tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./.

OCH: 29/05 GDKHC dự ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường sắp tới dù nội dung chưa được công bố.

Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua, cổ đông đã thống nhất đối với vị trí thành viên HĐQT đang khuyết và việc tăng số lượng thành viên HĐQT cũng như phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Đại hội thống nhất sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Được bết, OCH đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 là 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 28  tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • OCH 6.2 +0.5 +8.77% 4,000

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán