PEC: Kế hoạch 2017 có lãi 2 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 lần lượt đạt hơn 252 và 2 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

Cụ thể, doanh thu mục tiêu hơn 252 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ hơn 332 triệu đồng. Dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:


Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 176,000 cp, tương đương 6% cp lượng đang lưu hành, nâng tổng số cổ phần sau khi phát hành lên hơn 3.1 triệu cp. PEC sẽ thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và bắt đầu triển khai vào quý II và III năm 2017.

Điểm lại kết quả 2016, PEC ghi nhận doanh thu hơn 211 tỷ đồng, chỉ bằng 70% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại âm hơn 300 triệu đồng./.

Tài liệu đính kèm: Copy of cbtt-kq-dhdcd-2017.pdf

Từ khóa: PEC, Cơ khí Điện lực

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PEC: Kế hoạch 2017 có lãi 2 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 lần lượt đạt hơn 252 và 2 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

Cụ thể, doanh thu mục tiêu hơn 252 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ hơn 332 triệu đồng. Dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:


Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 176,000 cp, tương đương 6% cp lượng đang lưu hành, nâng tổng số cổ phần sau khi phát hành lên hơn 3.1 triệu cp. PEC sẽ thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và bắt đầu triển khai vào quý II và III năm 2017.

Điểm lại kết quả 2016, PEC ghi nhận doanh thu hơn 211 tỷ đồng, chỉ bằng 70% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại âm hơn 300 triệu đồng./.

Tài liệu đính kèm: Copy of cbtt-kq-dhdcd-2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán