Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Phú Tài báo lãi ròng quý 1 hơn 57 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP - TCT Phú Tài (HOSE: PTB) đạt doanh thu thuần 923 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng tăng 6% lên 57 tỷ đồng.

Cụ thể, PTB ghi nhận doanh thu thuần quý 1 ở mức 923 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 12%, đạt 141 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp trong kỳ lần lượt ở mức hơn 41 tỷ đồng và 25 tỷ đồng, tăng tương ứng 24.5% và 16% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý 1/2017, PTB đạt lãi trước thuế 71 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và tương đương 17% kế hoạch cả năm. Lãi ròng cũng tăng 7%, đạt 57 tỷ đồng.

Tính đến 31/01/2017, tổng tài sản của PTB ở mức 1,872 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với gần 1,152 tỷ đồng, chiếm 61% cơ cấu, phân bổ phần lớn tại khoản phải thu ngắn hạn (485 tỷ đồng) và hàng tồn kho (508.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn ở mức 720 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39%.

Tài liệu đính kèm:
20170504_20170504 - PTB - BCTC HN Quy 1 - 2017.pdf

Từ khóa: PTB, lãi ròng, quý 1/2017

 Bài viết cùng chủ đề (186) : Lợi nhuận quý 1/2017 

Phú Tài báo lãi ròng quý 1 hơn 57 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP - TCT Phú Tài (HOSE: PTB) đạt doanh thu thuần 923 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng tăng 6% lên 57 tỷ đồng.

Cụ thể, PTB ghi nhận doanh thu thuần quý 1 ở mức 923 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 12%, đạt 141 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp trong kỳ lần lượt ở mức hơn 41 tỷ đồng và 25 tỷ đồng, tăng tương ứng 24.5% và 16% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý 1/2017, PTB đạt lãi trước thuế 71 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và tương đương 17% kế hoạch cả năm. Lãi ròng cũng tăng 7%, đạt 57 tỷ đồng.

Tính đến 31/01/2017, tổng tài sản của PTB ở mức 1,872 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với gần 1,152 tỷ đồng, chiếm 61% cơ cấu, phân bổ phần lớn tại khoản phải thu ngắn hạn (485 tỷ đồng) và hàng tồn kho (508.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn ở mức 720 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39%.

Tài liệu đính kèm:
20170504_20170504 - PTB - BCTC HN Quy 1 - 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • PTB 136.0 +0.9 +0.67% 18,410
 • TCT 51.5 0.0 0.00% 3,720

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TTT 38.12 38.12 - -
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán