Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

PSB: Thương mại Việt Anh đã mua thêm hơn 1.4 triệu cp

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh vừa tăng sở hữu CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (UPCoM: PSB) lên hơn 13%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh

- Mã chứng khoán: PSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,092,400 CP (tỷ lệ 10.18%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,415,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,508,100 CP (tỷ lệ 13.02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/05/2017./.

PSB: Thương mại Việt Anh đã mua thêm hơn 1.4 triệu cp

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh vừa tăng sở hữu CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (UPCoM: PSB) lên hơn 13%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh

- Mã chứng khoán: PSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,092,400 CP (tỷ lệ 10.18%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,415,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,508,100 CP (tỷ lệ 13.02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán