Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

QNC: Ủy viên HĐQT Phạm Văn Điện muốn bán hết 226,325 cp

Ông Phạm Văn Điện - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Nam (HNX: QNC) đăng ký bán 226,325 cp QNC.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Điện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226,325 CP (tỷ lệ 0.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 226,325 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2017./.

QNC: Ủy viên HĐQT Phạm Văn Điện muốn bán hết 226,325 cp

Ông Phạm Văn Điện - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Nam (HNX: QNC) đăng ký bán 226,325 cp QNC.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Điện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226,325 CP (tỷ lệ 0.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 226,325 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • QNC 4.2 +0.2 +5.00% 104

Biến động cổ phiếu29/05 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 -0.24 -6.74% 25,213,030
 • SCR 12.3 +0.05 +0.41% 12,297,370
 • OGC 1.5 +0.07 +5.04% 11,157,580
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 7,620,260
 • FIT 5.5 +0.35 +6.82% 6,915,800

VS - Index29/05 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán