Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

QPH: Sau bán bất thành, Chủ tịch tiếp tục đăng ký thoái hơn 16% vốn

Từ 22/05 đến 20/06/2017, ông Thái Phong Nhã - Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) tiếp tục đăng ký thoái 16.09% vốn (gần 3 triệu cp QPH) thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, ông Nhã đăng ký bán thỏa thuận số cổ phần trên từ 28/03 đến 28/04/2017 nhưng bất thành.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Phong Nhã
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: QPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,989,673 CP (tỷ lệ 16.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,989,673 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2017.

 

QPH: Sau bán bất thành, Chủ tịch tiếp tục đăng ký thoái hơn 16% vốn

Từ 22/05 đến 20/06/2017, ông Thái Phong Nhã - Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) tiếp tục đăng ký thoái 16.09% vốn (gần 3 triệu cp QPH) thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, ông Nhã đăng ký bán thỏa thuận số cổ phần trên từ 28/03 đến 28/04/2017 nhưng bất thành.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Phong Nhã
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: QPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,989,673 CP (tỷ lệ 16.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,989,673 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2017.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán