Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Sau SSI và FTS, đến lượt IVS được nới room ngoại lên 100%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa chấp thuận cho CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (HNX: IVS) được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa 100%.

 

Việc nới room ngoại lên 100% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của IVS thông qua hồi cuối tháng 3/2017.

Trước đó, UBCK cũng đã chấp thuận cho CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) và CTCP Chứng Khoán FPT - FPTS được nới room ngoại lên tối đa 100%.

Quý 1/2017, IVS ghi nhận doanh thu hơn 8 tỷ đồng, tăng trưởng 31%; trong đó phần lớn đến từ lãi bán các tài sản tài chính hơn 3 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán hơn 1.6 tỷ đồng, giảm 19%.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 đạt 253 triệu đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 62 tỷ, lợi nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1, IVS mới chỉ thực hiện xấp xỉ 13% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm./.

Sau SSI và FTS, đến lượt IVS được nới room ngoại lên 100%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa chấp thuận cho CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (HNX: IVS) được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa 100%.

 

Việc nới room ngoại lên 100% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của IVS thông qua hồi cuối tháng 3/2017.

Trước đó, UBCK cũng đã chấp thuận cho CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) và CTCP Chứng Khoán FPT - FPTS được nới room ngoại lên tối đa 100%.

Quý 1/2017, IVS ghi nhận doanh thu hơn 8 tỷ đồng, tăng trưởng 31%; trong đó phần lớn đến từ lãi bán các tài sản tài chính hơn 3 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán hơn 1.6 tỷ đồng, giảm 19%.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 đạt 253 triệu đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 62 tỷ, lợi nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1, IVS mới chỉ thực hiện xấp xỉ 13% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (5)

 • FPT 47.8 +1.1 +2.36% 702,050
 • FPTS 0.0 0.0 0.00% 0
 • FTS 11.8 +0.2 +1.29% 42,740
 • IVS 11.0 +0.2 +1.85% 73,300
 • SSI 25.6 +0.4 +1.39% 4,324,720

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán