Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SDA: Phó Tổng Giám đốc đăng ký thoái hết 4.96% vốn

Từ 08/05 đến 06/06/2017, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Simco Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp của Công ty, tương đương 4.96% vốn nhằm thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300,100 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,300,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2017.

SDA: Phó Tổng Giám đốc đăng ký thoái hết 4.96% vốn

Từ 08/05 đến 06/06/2017, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Simco Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp của Công ty, tương đương 4.96% vốn nhằm thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300,100 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,300,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SDA 3.0 0.0 0.00% 13,058

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán