Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SDA: Phó Tổng Giám đốc đăng ký thoái hết 4.96% vốn

Từ 08/05 đến 06/06/2017, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Simco Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp của Công ty, tương đương 4.96% vốn nhằm thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300,100 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,300,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2017.

SDA: Phó Tổng Giám đốc đăng ký thoái hết 4.96% vốn

Từ 08/05 đến 06/06/2017, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Simco Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ hơn 1.3 triệu cp của Công ty, tương đương 4.96% vốn nhằm thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Thu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300,100 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,300,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/06/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SDA 2.9 +0.1 +3.57% 225,600

Biến động cổ phiếu26/05 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.6 -0.04 -1.11% 14,880,410
 • SCR 12.3 +0.20 +1.66% 9,163,060
 • OGC 1.4 +0.09 +6.92% 8,646,120
 • BID 19.5 +0.40 +2.09% 6,662,620
 • FLC 7.4 +0.02 +0.27% 6,187,480

VS - Index26/05 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán