Tri Túc

Tri túc thường lạc

SHB: 16/05 sẽ lưu ký 100 triệu cp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc chấp nhận đăng ký bổ sung 100 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB). Bắt đầu từ ngày 16/05, VSD sẽ nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Theo đó, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1,000 tỷ đồng từ 10,197 tỷ đồng lên 11,197 tỷ đồng. Được biết, 100 triệu cp này được SHB phát hành để thực hiện hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF), tỷ lệ hoán đổi 1:1.

* Tài chính Cổ phần Vinaconex- Viettel chính thức "về một nhà" với SHB

ĐHĐCĐ SHB: Quý 1 lãi 307 tỷ đồng, kỳ vọng lớn vào công ty tài chính tiêu dùng

Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, SHB đặt mục tiêu huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân 217,382 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Dư nợ cho vay ở mức 191,603 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT của SHB cho biết, các chỉ tiêu đặt ra của 2017 đã là khiêm tốn và thận trọng bởi khi SHBSF (công ty tài chính tiêu dùng được thành lập sau khi SHB hoàn tất nhận sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex - Viettel) đi vào hoạt động sẽ đóng góp rất lớn vào kết quả của SHB. Bên cạnh đó, SHB tiến tới tăng lợi nhuận từ nguồn thu dịch vụ, trong đó có việc hợp tác với các công ty bảo hiểm. Hiện đã có tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn của nước ngoài đang thương thảo hợp tác với SHB và sẵn sàng chi trả phí độc quyền là 500 tỷ đồng trong năm đầu tiên, và các năm tiếp theo.

 

Từ khóa: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, lưu ký

SHB: 16/05 sẽ lưu ký 100 triệu cp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc chấp nhận đăng ký bổ sung 100 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB). Bắt đầu từ ngày 16/05, VSD sẽ nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Theo đó, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1,000 tỷ đồng từ 10,197 tỷ đồng lên 11,197 tỷ đồng. Được biết, 100 triệu cp này được SHB phát hành để thực hiện hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF), tỷ lệ hoán đổi 1:1.

* Tài chính Cổ phần Vinaconex- Viettel chính thức "về một nhà" với SHB

ĐHĐCĐ SHB: Quý 1 lãi 307 tỷ đồng, kỳ vọng lớn vào công ty tài chính tiêu dùng

Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, SHB đặt mục tiêu huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân 217,382 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Dư nợ cho vay ở mức 191,603 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT của SHB cho biết, các chỉ tiêu đặt ra của 2017 đã là khiêm tốn và thận trọng bởi khi SHBSF (công ty tài chính tiêu dùng được thành lập sau khi SHB hoàn tất nhận sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex - Viettel) đi vào hoạt động sẽ đóng góp rất lớn vào kết quả của SHB. Bên cạnh đó, SHB tiến tới tăng lợi nhuận từ nguồn thu dịch vụ, trong đó có việc hợp tác với các công ty bảo hiểm. Hiện đã có tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn của nước ngoài đang thương thảo hợp tác với SHB và sẵn sàng chi trả phí độc quyền là 500 tỷ đồng trong năm đầu tiên, và các năm tiếp theo.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • SHB 8.0 0.0 0.00% 4,852,755
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán