Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SII sắp mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho VIB

Tổng số trái phiếu mua lại trước hạn tối đa là 125 trái phiếu với giá mua 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tối đa 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017. 

 

Ngày 15/05/2017, HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã ban hành nghị quyết chấp thuận việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, tổng số trái phiếu mua lại trước hạn tối đa là 125 trái phiếu với giá mua 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tối đa 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017.

HĐQT SII ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định những điều khoản chi tiết mua lại trước hạn trái phiếu và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để mua lại trái phiếu.

Quý 1/2017, doanh thu của SII tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, ghi nhận 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty lỗ trước thuế hơn 11 tỷ đồng, trong khi quý 1/2017 chỉ lỗ 2 tỷ đồng; nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chưa tăng tương ứng với sự tăng mạnh của chi phí.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, chi phí tài chính tăng do dự án Củ Chi giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 9/2016 nên toàn bộ lãi vay từ VietinBank để thực hiện dự án từ quý 4/2016 đều đưa vào chi phí tài chính.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2017, các chi phí không thuộc các gói thầu xây dựng cơ bản đều đưa vào chi phí hoạt động và công ty trích khấu hao cho phần tài sản đã hình thành từ dự án Củ Chi giai đoạn 1, dẫn đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng./.

SII sắp mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho VIB

Tổng số trái phiếu mua lại trước hạn tối đa là 125 trái phiếu với giá mua 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tối đa 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017. 

 

Ngày 15/05/2017, HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã ban hành nghị quyết chấp thuận việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, tổng số trái phiếu mua lại trước hạn tối đa là 125 trái phiếu với giá mua 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tối đa 125 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2017.

HĐQT SII ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định những điều khoản chi tiết mua lại trước hạn trái phiếu và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để mua lại trái phiếu.

Quý 1/2017, doanh thu của SII tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, ghi nhận 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty lỗ trước thuế hơn 11 tỷ đồng, trong khi quý 1/2017 chỉ lỗ 2 tỷ đồng; nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chưa tăng tương ứng với sự tăng mạnh của chi phí.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, chi phí tài chính tăng do dự án Củ Chi giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 9/2016 nên toàn bộ lãi vay từ VietinBank để thực hiện dự án từ quý 4/2016 đều đưa vào chi phí tài chính.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2017, các chi phí không thuộc các gói thầu xây dựng cơ bản đều đưa vào chi phí hoạt động và công ty trích khấu hao cho phần tài sản đã hình thành từ dự án Củ Chi giai đoạn 1, dẫn đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SII 23.9 +0.2 +0.63% 300

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán