Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

TA9: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huệ đã bán được 1,100 cp

Bà Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Xây Lắp Thành An 96 (HNX: TA9) đã bán 1,100 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Huệ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TA9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75,600 CP (tỷ lệ 0.68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35,600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,500 CP (tỷ lệ 0.67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: đặt lệnh bán không khớp lệnh với giá bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2017./.

TA9: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huệ đã bán được 1,100 cp

Bà Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Xây Lắp Thành An 96 (HNX: TA9) đã bán 1,100 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Huệ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TA9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75,600 CP (tỷ lệ 0.68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35,600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,500 CP (tỷ lệ 0.67%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: đặt lệnh bán không khớp lệnh với giá bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TA9 18.9 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu27/06 08:26

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • VNS 22.6 0.00 0.00% 0
 • CCI 17.1 0.00 0.00% 0
 • CIG 3.2 0.00 0.00% 0
 • CII 36.0 0.00 0.00% 0
 • CIIEC 0.0 0.00 0.00% 0

VS - Index27/06 08:26

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán