Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 680/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh QHC thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, xét đề nghị của UBND TP Đà Nẵng và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao Thông Vận tải, Tài nguyên và Môi Trường và Quốc Phòng về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng.

Theo đó, Thủ tướng giao UBTP Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Cơ quan nêu trên, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng theo đúng quy định Pháp luật về quy hoạch xây dựng, bảo đảm đồng bộ với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, văn hóa, xã hội … của đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội TP Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng./.

Từ khóa: điều chỉnh Quy hoạch, TP Đà Nẵng

Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 680/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh QHC thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, xét đề nghị của UBND TP Đà Nẵng và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao Thông Vận tải, Tài nguyên và Môi Trường và Quốc Phòng về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng.

Theo đó, Thủ tướng giao UBTP Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Cơ quan nêu trên, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng theo đúng quy định Pháp luật về quy hoạch xây dựng, bảo đảm đồng bộ với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, văn hóa, xã hội … của đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội TP Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán