Thực phẩm Bích Chi: Kế hoạch đưa cổ phiếu lên HNX từ năm này qua năm khác

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Thực phẩm Bích Chi (BichChi) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2017 từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến cổ tức 2017 ở mức từ 20% trở lên cùng với kế hoạch đưa toàn bộ cổ phiếu lên sàn HNX.

Cụ thể, doanh thu 2017 của công ty dự kiến ghi nhận trong khoảng 450 – 480 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2017 ước đạt từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Cổ tức 2017 dự kiến ở mức 20% trở lên.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Bên cạnh đó, Bích Chi sẽ đưa toàn bộ hơn 13 triệu cp lên HNX trong năm 2017. Được biết, kế hoạch niêm yết đã được HĐQT trình cổ đông từ năm 2014 nhưng sau nhiều lần trì hoãn thì đến nay vẫn chưa được tiến hành (công ty đã nộp hồ sơ niêm yết lên HNX từ năm 2010 nhưng sau đó không có thêm thông tin). Hiện tại, công ty vẫn đang bàn bạc, thảo luận để chọn thời điểm niêm yết phù hợp.

Tuy nhiên, công ty cũng bổ sung thêm, nếu VN - Index 800 điểm trở lên sẽ xem xét niêm yết chứng khoán lên sàn. Lúc đó, công ty sẽ thảo luận, bàn bạc lựa chọn sàn phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp. Công ty cũng đồng quan điểm với cổ đông rằng việc lên sàn sẽ lên sàn từng bước một, không nóng vội.

Ngoài ra, Bích Chi dự kiến phát hành thêm hơn 3 triệu cổ phiếu (30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu lên hơn 13 triệu cp. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sẽ được tiến hành khi được sự thông qua của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cũng cho biết thêm, trong năm nay sẽ tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Công ty XNK Sa Giang trong trường hợp Nhà nước tổ chức đầu thầu.

Cũng trong Đại hội, cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Thế Khôi trở thành Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay cho ông Phạm Văn Hậu. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Nhìn lại chặng đường 2016, Bích Chi đạt doanh thu hơn 454 tỷ đồng, tăng 25% so với năm  2015. Lãi ròng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với con số thực hiện năm trước. Cổ tức 2016 là 40% trong đó 30% được chi trả bằng cổ phiếu./.

Tài liệu đính kèm: CBTT NQ Bien ban DHDCDTN 2017.pdf

Từ khóa: BichChi, Thực Phẩm Bích Chi

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Thực phẩm Bích Chi: Kế hoạch đưa cổ phiếu lên HNX từ năm này qua năm khác

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Thực phẩm Bích Chi (BichChi) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2017 từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến cổ tức 2017 ở mức từ 20% trở lên cùng với kế hoạch đưa toàn bộ cổ phiếu lên sàn HNX.

Cụ thể, doanh thu 2017 của công ty dự kiến ghi nhận trong khoảng 450 – 480 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2017 ước đạt từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Cổ tức 2017 dự kiến ở mức 20% trở lên.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Bên cạnh đó, Bích Chi sẽ đưa toàn bộ hơn 13 triệu cp lên HNX trong năm 2017. Được biết, kế hoạch niêm yết đã được HĐQT trình cổ đông từ năm 2014 nhưng sau nhiều lần trì hoãn thì đến nay vẫn chưa được tiến hành (công ty đã nộp hồ sơ niêm yết lên HNX từ năm 2010 nhưng sau đó không có thêm thông tin). Hiện tại, công ty vẫn đang bàn bạc, thảo luận để chọn thời điểm niêm yết phù hợp.

Tuy nhiên, công ty cũng bổ sung thêm, nếu VN - Index 800 điểm trở lên sẽ xem xét niêm yết chứng khoán lên sàn. Lúc đó, công ty sẽ thảo luận, bàn bạc lựa chọn sàn phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp. Công ty cũng đồng quan điểm với cổ đông rằng việc lên sàn sẽ lên sàn từng bước một, không nóng vội.

Ngoài ra, Bích Chi dự kiến phát hành thêm hơn 3 triệu cổ phiếu (30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu lên hơn 13 triệu cp. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sẽ được tiến hành khi được sự thông qua của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cũng cho biết thêm, trong năm nay sẽ tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Công ty XNK Sa Giang trong trường hợp Nhà nước tổ chức đầu thầu.

Cũng trong Đại hội, cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Thế Khôi trở thành Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay cho ông Phạm Văn Hậu. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Nhìn lại chặng đường 2016, Bích Chi đạt doanh thu hơn 454 tỷ đồng, tăng 25% so với năm  2015. Lãi ròng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với con số thực hiện năm trước. Cổ tức 2016 là 40% trong đó 30% được chi trả bằng cổ phiếu./.

Tài liệu đính kèm: CBTT NQ Bien ban DHDCDTN 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán