Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Tính đến 15/5 cả nước đã nhập siêu hơn 3 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết ngày 15/05/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142.41 tỷ USD, tăng 21.3% so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 05/2017 thâm hụt tới gần 1.1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/05 thâm hụt gần 3.02 tỷ USD, bằng 4.3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 (từ 01/05 đến 15/05/2017) đạt hơn 16.34 tỷ USD giảm 11.9% (tương ứng giảm hơn 2.21 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 04/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/05/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142.41 tỷ USD, tăng 21.3% (tương ứng tăng hơn 24.97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 05/2017 thâm hụt tới gần 1.1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/05 thâm hụt gần 3.02 tỷ USD, bằng 4.3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 05/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.75 tỷ USD, giảm 14.8% tương ứng giảm hơn 1.86 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2017. Tính đến ​hết ngày 15/05/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93.39 tỷ USD, chiếm 65.6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23.1%. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 05/2017 thặng dư 173 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/05/2017 gần 5.41 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 đạt hơn 7.62 tỷ USD, giảm 20.7% (tương ứng giảm gần 1.99 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 04/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 69.7 tỷ USD, tăng 17.6% (tương ứng tăng hơn 10.42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 30.7%, tương ứng giảm 780 triệu USD; hàng dệt may giảm 20%, tương ứng giảm 199 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 13.1%, tương ứng giảm 132 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 19.1%, tương ứng giảm 111 triệu USD; … trong khi đó chỉ có số ít nhóm hàng tăng như than đá tăng 20 triệu USD; hàng rau quả tăng 4.1%, tương ứng tăng 7 triệu USD; …

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2017 đạt hơn 8.72 tỷ USD, giảm 2.5% ( tương ứng giảm 225 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 72.71 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng gần 14.55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: vải các loại tăng 12.6%, tương ứng tăng 62 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 40.3%, tương ứng tăng 49 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16.1%, tương ứng tăng 44 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1.6 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; …

Các mặt hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước đó là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 12.6%, tương ứng giảm 237 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 9.7%, tương ứng giảm 146 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 19.8%, tương ứng giảm 116 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29.6%, tương ứng giảm 96 triệu USD; …/.

Từ khóa: 15/05, nhập siêu, cán cân thương mại

Tính đến 15/5 cả nước đã nhập siêu hơn 3 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết ngày 15/05/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142.41 tỷ USD, tăng 21.3% so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 05/2017 thâm hụt tới gần 1.1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/05 thâm hụt gần 3.02 tỷ USD, bằng 4.3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 (từ 01/05 đến 15/05/2017) đạt hơn 16.34 tỷ USD giảm 11.9% (tương ứng giảm hơn 2.21 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 04/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/05/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142.41 tỷ USD, tăng 21.3% (tương ứng tăng hơn 24.97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 05/2017 thâm hụt tới gần 1.1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/05 thâm hụt gần 3.02 tỷ USD, bằng 4.3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 05/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.75 tỷ USD, giảm 14.8% tương ứng giảm hơn 1.86 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2017. Tính đến ​hết ngày 15/05/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93.39 tỷ USD, chiếm 65.6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23.1%. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 05/2017 thặng dư 173 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/05/2017 gần 5.41 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 đạt hơn 7.62 tỷ USD, giảm 20.7% (tương ứng giảm gần 1.99 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 04/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 69.7 tỷ USD, tăng 17.6% (tương ứng tăng hơn 10.42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 30.7%, tương ứng giảm 780 triệu USD; hàng dệt may giảm 20%, tương ứng giảm 199 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 13.1%, tương ứng giảm 132 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 19.1%, tương ứng giảm 111 triệu USD; … trong khi đó chỉ có số ít nhóm hàng tăng như than đá tăng 20 triệu USD; hàng rau quả tăng 4.1%, tương ứng tăng 7 triệu USD; …

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2017 đạt hơn 8.72 tỷ USD, giảm 2.5% ( tương ứng giảm 225 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 72.71 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng gần 14.55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: vải các loại tăng 12.6%, tương ứng tăng 62 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 40.3%, tương ứng tăng 49 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16.1%, tương ứng tăng 44 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1.6 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; …

Các mặt hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước đó là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 12.6%, tương ứng giảm 237 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 9.7%, tương ứng giảm 146 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 19.8%, tương ứng giảm 116 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29.6%, tương ứng giảm 96 triệu USD; …/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán