Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

TTF: Quý 1 tiếp tục lỗ, không trích lập dự phòng các khoản phải thu cuối 2016

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với việc tiếp tục ghi nhận lỗ 14.66 tỷ đồng, giảm so mức lỗ 68 tỷ của cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ ở mức gần 213 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 7% so cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn lại giảm 12% nên lãi gộp đạt mức 57.8 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Hoạt động tài chính vẫn tiếp tục ghi nhận lỗ gần 48 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 64 tỷ đồng).

Theo đó, sau khi trừ các loại chi phí khác, TTF tiếp tục lỗ ròng 14.66 tỷ đồng, giảm so mức lỗ 68 tỷ của cùng kỳ 2016.  

Hiện TTF không có vay nợ dài hạn, còn ngắn hạn vẫn ở mức 2,562 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối kỳ, phải thu khách hàng ngắn hạn của TTF ở mức 699 tỷ đồng, giảm hơn 91 tỷ so đầu kỳ. Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn vẫn là 151 tỷ đồng.

* TTF: Đồng ý cho cha con ông Võ Trường Thành dùng tài sản riêng để khắc phục hậu quả

Theo TTF, vào ngày 26/12/2016, TTF và một Nhà đầu tư tổ chức đã thỏa thuận nguyên tắc về việc nhà đầu tư này đồng ý hỗ trợ và sẵn sàng đảm bảo khả năng thu hồi các khoản phải thu từ một số khách hàng của nhóm công ty với tổng số tiền dự kiến là 400 tỷ đồng, bao gồm các khoản phải thu khách hàng, các khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu về cho vay, để đổi lại cho việc nhà đầu tư này sẽ được quyền mua cổ phiếu trong tương lai khi nhóm công ty phát hành.

Các nội dung chính của thỏa thuận này quy định rằng Nhà đầu tư sẽ thanh toán cho nhóm công ty số tiền tối thiểu là 50 tỷ đồng mà không phụ thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận chi tiết được ký sau đó và Nhà đầu tư phải cung cấp biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thu hồi các khoản phải thu của nhóm công ty.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi thỏa thuận chi tiết về việc thu hồi các khoản phải thu được ký kết chính thức trước ngày 28/12/2017 và đồng thời Nhà đầu tư thanh toán số tiền tối thiểu đã nêu trước ngày 31/03/2017.

Theo đó, vào ngày 04/02/2017, TTF, Nhà đầu tư và một cá nhân là cổ đông đã ký thỏa thuận thu hồi nợ với các điều khoản tương tự như thỏa thuận nguyên tắc. Cá nhân đồng ý dùng số tiền đã cho nhóm công ty vay trong năm 2016 với số dư tại này 31/12/2016 là 300 tỷ đồng để bảo đảm cho số tiền phải thu được quy định cụ thể theo thỏa thuận là 350 tỷ đồng trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng thời hạn cam kết thanh toán cho nhóm công ty. Thêm vào đó, Nhà đầu tư cũng đã thanh toán 60 tỷ đồng cho nhóm công ty vào ngày 15/03/2017 theo thỏa thuận.

Dựa trên các sự kiện này, ban lãnh đạo TTF khẳng định khả năng thu hồi các khoản phải thu với số tiền nêu trên là đảm bảo và công ty không trích lập dự phòng cho các khoản phải thu này tại ngày 31/12/2016.

Được biết, ngày 31/03/2017, CTCP Xây dựng U&I (Unicons) đã mua vào 29 triệu cp TTF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20.05% vốn. /.

Tài liệu đính kèm:
20170505_20170505 - TTF - BCTC HN Q1.2017.PDF
 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

TTF: Quý 1 tiếp tục lỗ, không trích lập dự phòng các khoản phải thu cuối 2016

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với việc tiếp tục ghi nhận lỗ 14.66 tỷ đồng, giảm so mức lỗ 68 tỷ của cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ ở mức gần 213 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 7% so cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn lại giảm 12% nên lãi gộp đạt mức 57.8 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Hoạt động tài chính vẫn tiếp tục ghi nhận lỗ gần 48 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 64 tỷ đồng).

Theo đó, sau khi trừ các loại chi phí khác, TTF tiếp tục lỗ ròng 14.66 tỷ đồng, giảm so mức lỗ 68 tỷ của cùng kỳ 2016.  

Hiện TTF không có vay nợ dài hạn, còn ngắn hạn vẫn ở mức 2,562 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối kỳ, phải thu khách hàng ngắn hạn của TTF ở mức 699 tỷ đồng, giảm hơn 91 tỷ so đầu kỳ. Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn vẫn là 151 tỷ đồng.

* TTF: Đồng ý cho cha con ông Võ Trường Thành dùng tài sản riêng để khắc phục hậu quả

Theo TTF, vào ngày 26/12/2016, TTF và một Nhà đầu tư tổ chức đã thỏa thuận nguyên tắc về việc nhà đầu tư này đồng ý hỗ trợ và sẵn sàng đảm bảo khả năng thu hồi các khoản phải thu từ một số khách hàng của nhóm công ty với tổng số tiền dự kiến là 400 tỷ đồng, bao gồm các khoản phải thu khách hàng, các khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu về cho vay, để đổi lại cho việc nhà đầu tư này sẽ được quyền mua cổ phiếu trong tương lai khi nhóm công ty phát hành.

Các nội dung chính của thỏa thuận này quy định rằng Nhà đầu tư sẽ thanh toán cho nhóm công ty số tiền tối thiểu là 50 tỷ đồng mà không phụ thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận chi tiết được ký sau đó và Nhà đầu tư phải cung cấp biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thu hồi các khoản phải thu của nhóm công ty.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi thỏa thuận chi tiết về việc thu hồi các khoản phải thu được ký kết chính thức trước ngày 28/12/2017 và đồng thời Nhà đầu tư thanh toán số tiền tối thiểu đã nêu trước ngày 31/03/2017.

Theo đó, vào ngày 04/02/2017, TTF, Nhà đầu tư và một cá nhân là cổ đông đã ký thỏa thuận thu hồi nợ với các điều khoản tương tự như thỏa thuận nguyên tắc. Cá nhân đồng ý dùng số tiền đã cho nhóm công ty vay trong năm 2016 với số dư tại này 31/12/2016 là 300 tỷ đồng để bảo đảm cho số tiền phải thu được quy định cụ thể theo thỏa thuận là 350 tỷ đồng trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng thời hạn cam kết thanh toán cho nhóm công ty. Thêm vào đó, Nhà đầu tư cũng đã thanh toán 60 tỷ đồng cho nhóm công ty vào ngày 15/03/2017 theo thỏa thuận.

Dựa trên các sự kiện này, ban lãnh đạo TTF khẳng định khả năng thu hồi các khoản phải thu với số tiền nêu trên là đảm bảo và công ty không trích lập dự phòng cho các khoản phải thu này tại ngày 31/12/2016.

Được biết, ngày 31/03/2017, CTCP Xây dựng U&I (Unicons) đã mua vào 29 triệu cp TTF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20.05% vốn. /.

Tài liệu đính kèm:
20170505_20170505 - TTF - BCTC HN Q1.2017.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TTF 7.5 0.0 0.00% 133,040

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán