Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

VGC thu về 1,941 tỷ đồng từ đấu giá 120 triệu cp

Sáng 29/05, Tổng Công ty Viglacera (HNX: VGC) tiến hành đấu giá 120 triệu cp với giá khởi điểm 12,300 đồng/cp. Theo đó, đã có 50 nhà đầu tư trúng giá với mức giá bình quân 16,175 đồng/cp. VGC thu về 1,941 tỷ đồng từ đợt đấu giá này.

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 120,000,000 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12,300 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 1.0
26 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 78
+ Cá nhân: 948
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 314.333.300 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 1,025 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 314,331,300 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 15,000,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 17,300 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 17,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 15,400 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 16,175 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 50 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 37 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 120,000,000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 109,983,533 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 1,941,050,940,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/05/2017 đến 16 giờ ngày 08/06/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 05/06/2017./.

VGC thu về 1,941 tỷ đồng từ đấu giá 120 triệu cp

Sáng 29/05, Tổng Công ty Viglacera (HNX: VGC) tiến hành đấu giá 120 triệu cp với giá khởi điểm 12,300 đồng/cp. Theo đó, đã có 50 nhà đầu tư trúng giá với mức giá bình quân 16,175 đồng/cp. VGC thu về 1,941 tỷ đồng từ đợt đấu giá này.

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 120,000,000 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12,300 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 1.0
26 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 78
+ Cá nhân: 948
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 314.333.300 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 1,025 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 314,331,300 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 15,000,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 17,300 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 17,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 15,400 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 16,175 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 50 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 37 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 120,000,000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 109,983,533 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 1,941,050,940,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/05/2017 đến 16 giờ ngày 08/06/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/05/2017 đến ngày 05/06/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VGC 19.3 -0.3 -1.53% 148,142

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán