Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Vietcombank được bổ sung hoạt động mua nợ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định ngày 08/05/2017 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB).

Theo đó, NHNN bổ sung hoạt động mua nợ vào nội dung khoản 2.4 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 25/03/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Vietcombank.

Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động./.

Tài liệu đính kèm:
20170509_20170509 - VCB - CBTT vv bo sung noi dung hoat dong vao Giay phep thanh lap va hoat dong cua VCB.pdf

 

Vietcombank được bổ sung hoạt động mua nợ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định ngày 08/05/2017 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB).

Theo đó, NHNN bổ sung hoạt động mua nợ vào nội dung khoản 2.4 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 25/03/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Vietcombank.

Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động./.

Tài liệu đính kèm:
20170509_20170509 - VCB - CBTT vv bo sung noi dung hoat dong vao Giay phep thanh lap va hoat dong cua VCB.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • VCB 37.3 0.0 0.00% 483,370
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán