Anh Đức

Life is not a bed of roses!

VLF đặt kế hoạch lỗ 33 tỷ đồng trong năm 2017

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (UPCoM: VLF) đặt kế hoạch doanh thu 90 tỷ đồng và lỗ 33 tỷ đồng trong năm 2017.

Được biết, trong năm 2016, VLF đạt doanh thu 26 tỷ đồng và báo lỗ 40 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công ty báo lỗ kể từ năm 2013.

Kết quả kinh doanh qua các năm của VLF
ĐVT: triệu đồng

Hiện giá cổ phiếu VLF đang đứng ở mức 600 đồng/cp và gần như không có giao dịch.

Tài liệu đính kèm:
VLF_2017.5.5_9c71d04_BB_hop_DHD_CD_2017_2.pdf

 

VLF đặt kế hoạch lỗ 33 tỷ đồng trong năm 2017

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (UPCoM: VLF) đặt kế hoạch doanh thu 90 tỷ đồng và lỗ 33 tỷ đồng trong năm 2017.

Được biết, trong năm 2016, VLF đạt doanh thu 26 tỷ đồng và báo lỗ 40 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công ty báo lỗ kể từ năm 2013.

Kết quả kinh doanh qua các năm của VLF
ĐVT: triệu đồng

Hiện giá cổ phiếu VLF đang đứng ở mức 600 đồng/cp và gần như không có giao dịch.

Tài liệu đính kèm:
VLF_2017.5.5_9c71d04_BB_hop_DHD_CD_2017_2.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán