Minh Hằng

Vì cuộc sống là một lăng kính muôn màu.

VPBank: Lãi sau thuế quý 1 hơn 1,520 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1/2017 đạt hơn 1,520 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

VPBank cho biết thu nhập hoạt động thuần trong kỳ đạt 5,406 tỷ, tăng trưởng 49%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong 3 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng cũng tăng 80% và đạt hơn 1,520 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã tăng lên mức gần 230 ngàn tỷ đồng, trong đó riêng chỉ số huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 186 ngàn tỷ đồng, tăng 14 ngàn tỷ đồng so với con số huy động tại thời điểm 31/12/2016. Song song đó, cho vay khách hàng đạt 152 ngàn tỷ đồng, tăng 5.5% so với cuối năm 2016./.

VPBank: Lãi sau thuế quý 1 hơn 1,520 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1/2017 đạt hơn 1,520 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

VPBank cho biết thu nhập hoạt động thuần trong kỳ đạt 5,406 tỷ, tăng trưởng 49%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong 3 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng cũng tăng 80% và đạt hơn 1,520 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã tăng lên mức gần 230 ngàn tỷ đồng, trong đó riêng chỉ số huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 186 ngàn tỷ đồng, tăng 14 ngàn tỷ đồng so với con số huy động tại thời điểm 31/12/2016. Song song đó, cho vay khách hàng đạt 152 ngàn tỷ đồng, tăng 5.5% so với cuối năm 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán