Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 3 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu (XK) cá tra đạt 371.3 triệu USD, tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thị trường XK có sự chuyển dịch rõ nét, xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục tăng 56.8%.

Các thị trường tiềm năng lớn khác như: Brazil tăng 70.4%; Mexico tăng 38.8%, Ảrập Xêut tăng 13.8%. Trong khi đó, giá trị XK sang Mỹ giảm 24.3%; EU giảm 21.5%; ASEAN giảm 10.8%; Colombia giảm 5.3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc: 3 tháng đầu năm nay, giá trị XK cá tra sang Trung Quốc đạt 69.7 triệu USD, tăng 56.8% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 2/2017, Trung Quốc trở thành thị trường XK cá tra lớn nhất của DN XK cá tra Việt Nam. Hiện nay, có gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đang XK cá tra sang thị trường Trung Quốc thông qua Cảng Cát Lái, cửa khẩu Bắc Phóng Sinh; Móng Cái (Quảng Ninh); cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn); cửa khẩu Nà Lạn và Tà Lùng (Cao Bằng). Có thể nói, đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến và thị trường chuyển hướng tích cực của các DN XK cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, các DN XK vẫn nên cần thận trọng hơn khi giao dịch tiểu ngạch với thị trường này.

Mỹ: Tính đến hết tháng 3/2017, giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 61 triệu USD, giảm 24.3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, có gần 15 doanh nghiệp cá tra tham gia XK sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có 2-3 DN XK chính và thường xuyên sang thị trường này. Sau năm 2016, giá trị XK cá tra sang thị trường này vẫn tăng tuy nhiên kể từ đầu năm 2017, giá trị XK sang thị trường Mỹ giảm vẫn do 2 lý do chính là thuế chống bán phá giá cao và hàng rào kỹ thuật của thị trường.

EU: XK cá tra sang thị trường EU 3 tháng đầu năm nay đạt 49.9 triệu USD, giảm 21.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị XK sang 4 thị trường đơn lẻ lớn nhất là: Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Đức đều giảm lần lượt là: 2.8%; 15%; 42.8% và 27.2%. Theo thống kê của ITC, năm 2016, cá Cod phile đông lạnh (HS 030471); cá Alaska phile đông lạnh (HS 030475) và cá Cod đông lạnh (HS 030363) là 3 sản phẩm cá thịt trắng đang chiếm thị phần lớn nhất trong cơ cấu sản phẩm cá NK tại EU. Cho tới nay, sản phẩm cá thịt trắng bản địa vẫn cạnh tranh rất gay gắt với cá tra phile đông lạnh (HS 030462) của Việt Nam. Dự báo, từ quý 3/2017, khi nguyên liệu cá tra đáp ứng đủ, giá nguyên liệu hạ nhiệt, XK cá tra sang thị trường EU sẽ tăng.

Brazil: Quý 1/2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Brazil đạt 35.5 triệu USD, tăng 70% so với QI/2016. Như vậy, Brazil là thị trường XK đơn lẻ lớn thứ 3 (sau Trung Quốc và Mỹ) trong đầu năm nay. Theo thống kê của ITC, hiện nay, Việt Nam và Argentina là hai nguồn cung sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Brazil. Kế tiếp đó còn có thị trường Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Đầu năm nay, XK cá tra sang thị trường Brazil có chiều hướng tích cực trở lại, giá tốt. Trong thời gian tới, XK cá tra sang Brazil sẽ tiếp tục tăng.

Ba tháng đầu năm nay, giá trị XK của 5 doanh nghiệp cá tra lớn nhất Việt Nam là Vinh Hoan Corp, Bien Dong Seafood, Navico, Hung Vuong Corp và IDI Corp đạt 140.4 triệu USD, chiếm 37.8% tổng XK cá tra của cả nước tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu thị trường XK của những DN lớn này cũng có sự chuyển dịch khá rõ sang thị trường Châu Á, trong đó có Trung Quốc và Mỹ Latinh. Như vậy, nếu giải quyết được bài toán về thiếu hụt con giống và nguồn nguyên liệu đang thiếu hụt ở ĐBSCL những tháng đầu năm dự báo XK cá tra sẽ tiếp tục tăng trên 5% so với năm 2016./.

Từ khóa: cá tra, Xuất khẩu, Trung Quốc

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 3 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu (XK) cá tra đạt 371.3 triệu USD, tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thị trường XK có sự chuyển dịch rõ nét, xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục tăng 56.8%.

Các thị trường tiềm năng lớn khác như: Brazil tăng 70.4%; Mexico tăng 38.8%, Ảrập Xêut tăng 13.8%. Trong khi đó, giá trị XK sang Mỹ giảm 24.3%; EU giảm 21.5%; ASEAN giảm 10.8%; Colombia giảm 5.3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc: 3 tháng đầu năm nay, giá trị XK cá tra sang Trung Quốc đạt 69.7 triệu USD, tăng 56.8% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 2/2017, Trung Quốc trở thành thị trường XK cá tra lớn nhất của DN XK cá tra Việt Nam. Hiện nay, có gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đang XK cá tra sang thị trường Trung Quốc thông qua Cảng Cát Lái, cửa khẩu Bắc Phóng Sinh; Móng Cái (Quảng Ninh); cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn); cửa khẩu Nà Lạn và Tà Lùng (Cao Bằng). Có thể nói, đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến và thị trường chuyển hướng tích cực của các DN XK cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, các DN XK vẫn nên cần thận trọng hơn khi giao dịch tiểu ngạch với thị trường này.

Mỹ: Tính đến hết tháng 3/2017, giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 61 triệu USD, giảm 24.3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, có gần 15 doanh nghiệp cá tra tham gia XK sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có 2-3 DN XK chính và thường xuyên sang thị trường này. Sau năm 2016, giá trị XK cá tra sang thị trường này vẫn tăng tuy nhiên kể từ đầu năm 2017, giá trị XK sang thị trường Mỹ giảm vẫn do 2 lý do chính là thuế chống bán phá giá cao và hàng rào kỹ thuật của thị trường.

EU: XK cá tra sang thị trường EU 3 tháng đầu năm nay đạt 49.9 triệu USD, giảm 21.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị XK sang 4 thị trường đơn lẻ lớn nhất là: Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Đức đều giảm lần lượt là: 2.8%; 15%; 42.8% và 27.2%. Theo thống kê của ITC, năm 2016, cá Cod phile đông lạnh (HS 030471); cá Alaska phile đông lạnh (HS 030475) và cá Cod đông lạnh (HS 030363) là 3 sản phẩm cá thịt trắng đang chiếm thị phần lớn nhất trong cơ cấu sản phẩm cá NK tại EU. Cho tới nay, sản phẩm cá thịt trắng bản địa vẫn cạnh tranh rất gay gắt với cá tra phile đông lạnh (HS 030462) của Việt Nam. Dự báo, từ quý 3/2017, khi nguyên liệu cá tra đáp ứng đủ, giá nguyên liệu hạ nhiệt, XK cá tra sang thị trường EU sẽ tăng.

Brazil: Quý 1/2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Brazil đạt 35.5 triệu USD, tăng 70% so với QI/2016. Như vậy, Brazil là thị trường XK đơn lẻ lớn thứ 3 (sau Trung Quốc và Mỹ) trong đầu năm nay. Theo thống kê của ITC, hiện nay, Việt Nam và Argentina là hai nguồn cung sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Brazil. Kế tiếp đó còn có thị trường Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Đầu năm nay, XK cá tra sang thị trường Brazil có chiều hướng tích cực trở lại, giá tốt. Trong thời gian tới, XK cá tra sang Brazil sẽ tiếp tục tăng.

Ba tháng đầu năm nay, giá trị XK của 5 doanh nghiệp cá tra lớn nhất Việt Nam là Vinh Hoan Corp, Bien Dong Seafood, Navico, Hung Vuong Corp và IDI Corp đạt 140.4 triệu USD, chiếm 37.8% tổng XK cá tra của cả nước tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu thị trường XK của những DN lớn này cũng có sự chuyển dịch khá rõ sang thị trường Châu Á, trong đó có Trung Quốc và Mỹ Latinh. Như vậy, nếu giải quyết được bài toán về thiếu hụt con giống và nguồn nguyên liệu đang thiếu hụt ở ĐBSCL những tháng đầu năm dự báo XK cá tra sẽ tiếp tục tăng trên 5% so với năm 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán