Tri Túc

Tri túc thường lạc

BVS: Kế hoạch lãi ròng 2017 đi ngang, đạt 102 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 324 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng. Theo đó, Công ty kỳ vọng lãi ròng 2017 đạt 102 tỷ, đi ngang so với thực hiện năm 2016.

Kết thúc quý 1/2017, BVS ghi nhận doanh thu đạt 86.5 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 25.7 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 31% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, 3 tháng đầu năm BVS đã thực hiện được 27% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lãi ròng cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
BVS_2017.5.30_2ee74f8_BVSC_NQ_HDQT_Phe_duyet_KHKD_2017.pdf

Từ khóa: Kế hoạch, lãi ròng 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

BVS: Kế hoạch lãi ròng 2017 đi ngang, đạt 102 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 324 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng. Theo đó, Công ty kỳ vọng lãi ròng 2017 đạt 102 tỷ, đi ngang so với thực hiện năm 2016.

Kết thúc quý 1/2017, BVS ghi nhận doanh thu đạt 86.5 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 25.7 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 31% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, 3 tháng đầu năm BVS đã thực hiện được 27% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lãi ròng cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
BVS_2017.5.30_2ee74f8_BVSC_NQ_HDQT_Phe_duyet_KHKD_2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BVS 19.9 -0.3 -1.49% 76,000

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán