Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Cổ tức nửa cuối tháng 6: Vừa được nhận tiền kèm cổ phiếu

Nửa cuối tháng 6, bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền mặt thì trong đợt này nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức thêm bằng cả cổ phiếu, đơn cử như C32 với tỷ lệ 32% bằng tiền và cổ phiếu, hay VCS tổng tỷ lệ cả hai loại tới 53%, SKG là 50%...

Còn những doanh nghiệp chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng trong đợt này có HBC với 35%, ROS tỷ lệ là 10%...

40 doanh nghiệp chốt quyền nửa cuối tháng 6 để trả cổ tức bằng tiền mặt

Từ khóa: Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu

Cổ tức nửa cuối tháng 6: Vừa được nhận tiền kèm cổ phiếu

Nửa cuối tháng 6, bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền mặt thì trong đợt này nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức thêm bằng cả cổ phiếu, đơn cử như C32 với tỷ lệ 32% bằng tiền và cổ phiếu, hay VCS tổng tỷ lệ cả hai loại tới 53%, SKG là 50%...

Còn những doanh nghiệp chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng trong đợt này có HBC với 35%, ROS tỷ lệ là 10%...

40 doanh nghiệp chốt quyền nửa cuối tháng 6 để trả cổ tức bằng tiền mặt

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (5)

 • C32 38.7 +0.4 +0.91% 16,970
 • HBC 57.9 +0.4 +0.70% 469,160
 • ROS 90.8 +0.3 +0.33% 1,214,490
 • SKG 43.3 -0.4 -0.92% 28,630
 • VCS 172.5 +5.7 +3.42% 64,292

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán