Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Địa ốc Hòa Bình sắp phát hành hơn 33 triệu cp trả cổ tức 2016, tỷ lệ 35%

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/06/2017.

CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình thông báo dự kiến phát hành hơn 33.4 triệu cp trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 35%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016.

Sau phát hành, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng lên gần 1,300 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2016 của HBC đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 45%, trong đó 10% bằng tiền mặt.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 16,000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2016; lợi nhuận ròng 828 tỷ đồng, tăng 46%. Cổ tức dự kiến 15%.

Lý giải về mức cổ tức chỉ đạt 15% cho năm 2017, Chủ tịch Lê Viết Hải cho biết, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận HBC trong 3 năm (2015-2017) là gấp 4 lần trong khi vốn không tăng. Nếu chia cổ tức cao thì sẽ dễ mất cơ cấu tài chính, cân đối nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh. Do đó mà HĐQT đưa ra mức cổ tức như vậy./.

Địa ốc Hòa Bình sắp phát hành hơn 33 triệu cp trả cổ tức 2016, tỷ lệ 35%

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/06/2017.

CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình thông báo dự kiến phát hành hơn 33.4 triệu cp trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 35%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016.

Sau phát hành, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng lên gần 1,300 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2016 của HBC đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 45%, trong đó 10% bằng tiền mặt.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 16,000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2016; lợi nhuận ròng 828 tỷ đồng, tăng 46%. Cổ tức dự kiến 15%.

Lý giải về mức cổ tức chỉ đạt 15% cho năm 2017, Chủ tịch Lê Viết Hải cho biết, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận HBC trong 3 năm (2015-2017) là gấp 4 lần trong khi vốn không tăng. Nếu chia cổ tức cao thì sẽ dễ mất cơ cấu tài chính, cân đối nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh. Do đó mà HĐQT đưa ra mức cổ tức như vậy./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HBC 57.9 +0.4 +0.70% 469,160

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán