Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

DXP: 07/07 GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành)

          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 21 cổ phần.

          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là 21:10 = 2.1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A nhận được là 2 cổ phiếu và 0.1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá – Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./.

DXP: 07/07 GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành)

          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 21 cổ phần.

          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là 21:10 = 2.1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A nhận được là 2 cổ phiếu và 0.1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá – Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DXP 13.8 0.0 0.00% 100

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán