Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

IVS: Chủ tịch Nguyễn Duy Toại đã bán 1,019,500 cp

Ngày 09/06, ông Nguyễn Duy Toại - Chủ tịch HĐQT CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) đã bán toàn bộ hơn 1 triệu cp IVS.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,019,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,019,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/06/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/06/2017.

IVS: Chủ tịch Nguyễn Duy Toại đã bán 1,019,500 cp

Ngày 09/06, ông Nguyễn Duy Toại - Chủ tịch HĐQT CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) đã bán toàn bộ hơn 1 triệu cp IVS.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,019,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,019,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/06/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/06/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IVS 10.2 0.0 0.00% 15,610

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán