Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

IVS: Tổng Giám đốc Đoàn Ngọc Hoàn đã bán 500,000 cp

Ngày 30/05, ông Đoàn Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) đã bán 500,000 cp IVS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 2.94% (1 triệu cp).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP (tỷ lệ 4.41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 2.94%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2017.

IVS: Tổng Giám đốc Đoàn Ngọc Hoàn đã bán 500,000 cp

Ngày 30/05, ông Đoàn Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) đã bán 500,000 cp IVS, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 2.94% (1 triệu cp).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Ngọc Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP (tỷ lệ 4.41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 2.94%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IVS 10.2 0.0 0.00% 15,610

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán