Vũ Hạ

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 02/06-09/06/2017:

Quỹ đầu tư giao dịch trầm lắng tuần qua

Ngoài thương vụ sang tay gần 14 triệu cp Novaland liên quan đến Credit Suisse AG, giao dịch của các quỹ đầu tư tuần qua khá trầm lắng với khối lượng giao dịch chủ yếu dao động trong khoảng 200,000 – 950,000 cp.

Ngày 02/06/2017, hai cá nhân là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm đã chuyển nhượng gần 14 triệu cp của Tập đoàn Novaland (NVL) cho Credit Suisse AG, Singapore Branch. Nếu tính theo giá cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch 02/06 ở mức 68,000 đồng/cp, giá trị chuyển nhượng có thể lên tới gần 950 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/04/2017, ông Nguyễn Như Pho đã sang tay hơn 19.5 triệu cp NVL cho Credit Suisse AG. Sau đó, Credit Suisse AG lại chuyển nhượng đúng số lượng cổ phần này cho Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Sau giao dịch này, ông Bùi Thành Nhơn tăng nắm giữ từ 126.2 triệu cp (21.41%) lên 145.7 triệu cp (24.72%) NVL.

Chỉ chưa đầy nửa năm lên sàn, cổ phiếu NVL đã chính thức được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index tại kỳ đảo danh mục lần 2 năm 2017 theo thông báo của FTSE cũng trong chiều ngày 02/06/2017.

Về kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2017, Novaland đạt 1,910 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Song nhờ đánh giá lại khoản đầu tư ban đầu vào Cảng Phú Định nên lãi ròng tăng vọt lên hơn 403 tỷ đồng. Năm 2017, Novaland tiếp tục đặt kế hoạch đột phá với doanh thu thuần tăng 138%, dự kiến đạt 17,528 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt 3,144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Ngày 31/05/2017, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) nâng sở hữu tại HAD từ 5.24% lên 5.72% sau khi gom vào 19,000 cp. Còn Asean Deep Value Fund cũng đã mua thành công gần 300,000 cp TIG trong ngày 11/05/2017, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5% (3.68 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Được biết cùng trong tháng 5/2017, Asean Deep Value Fund còn tiến hành gom vào cổ phiếu API. Sau khi chỉ mua thành công 270,000 cp trên tổng số 400,000 cp đăng ký mua, quỹ này đăng ký mua tiếp 300,000 cp API từ 05/05-30/06. Nếu giao dịch thành công, Asean Deep Value Fund sẽ nâng số lượng cổ phiếu API nắm giữ lên gần 6.3 triệu cp (17.79%).

Giao dịch chiều bán nổi bật với đợt thoái vốn của nhóm quỹ Dragon Capital tại SSI trong ngày 02/06, tổng số lượng cổ phần đã bán ra là 940,000 cp. Sau giao dịch, nhóm quỹ này giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4.9% (24.1 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của SSI.

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2017, DC Developing Markets Strategies PLC thuộc Dragon Capital đã bán ra 1.5 triệu cp SSI trong tổng số 2.75 triệu cp mà quỹ này đang sở hữu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.26%.

Quý 1/2017, SSI ghi nhận doanh thu 576.2 tỷ và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ gần 295 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 54% so cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu SSI đã tăng gần 31% so với thời điểm đầu năm 2017, hiện đang dừng ở mức 26,300 đồng/cp (chốt phiên giao dịch 09/06/2017).

Trong khi đó, Utilico Emerging Markets Limited cũng đã bán bớt gần 230,000 cp CNG và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 9.6% (2.6 triệu cp).

Được biết, Utilico Emerging Markets Limited trở thành cổ đông lớn của CNG từ tháng 1/2015 và hiện là cổ đông lớn thứ 3 của công ty này sau Tổng Công ty Khí Việt Nam (56%) và Halley Sicav - Halley Asian Prosperity (9.63%).

Năm 2017, CNG đặt mục tiêu tổng doanh thu 980.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng (giảm so với năm 2016), cổ tức dự kiến 15%. Tính riêng trong quý đầu năm 2017, doanh thu thuần của công ty ghi nhận hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 02/06 – 09/06/2017

Từ khóa: Utilico Emerging Markets Limited, Dragon Capital, Asean Deep Value Fund, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited), Credit Suisse AG, Singapore Branch

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 02/06-09/06/2017:

Quỹ đầu tư giao dịch trầm lắng tuần qua

Ngoài thương vụ sang tay gần 14 triệu cp Novaland liên quan đến Credit Suisse AG, giao dịch của các quỹ đầu tư tuần qua khá trầm lắng với khối lượng giao dịch chủ yếu dao động trong khoảng 200,000 – 950,000 cp.

Ngày 02/06/2017, hai cá nhân là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm đã chuyển nhượng gần 14 triệu cp của Tập đoàn Novaland (NVL) cho Credit Suisse AG, Singapore Branch. Nếu tính theo giá cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch 02/06 ở mức 68,000 đồng/cp, giá trị chuyển nhượng có thể lên tới gần 950 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/04/2017, ông Nguyễn Như Pho đã sang tay hơn 19.5 triệu cp NVL cho Credit Suisse AG. Sau đó, Credit Suisse AG lại chuyển nhượng đúng số lượng cổ phần này cho Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Sau giao dịch này, ông Bùi Thành Nhơn tăng nắm giữ từ 126.2 triệu cp (21.41%) lên 145.7 triệu cp (24.72%) NVL.

Chỉ chưa đầy nửa năm lên sàn, cổ phiếu NVL đã chính thức được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index tại kỳ đảo danh mục lần 2 năm 2017 theo thông báo của FTSE cũng trong chiều ngày 02/06/2017.

Về kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2017, Novaland đạt 1,910 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Song nhờ đánh giá lại khoản đầu tư ban đầu vào Cảng Phú Định nên lãi ròng tăng vọt lên hơn 403 tỷ đồng. Năm 2017, Novaland tiếp tục đặt kế hoạch đột phá với doanh thu thuần tăng 138%, dự kiến đạt 17,528 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt 3,144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Ngày 31/05/2017, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) nâng sở hữu tại HAD từ 5.24% lên 5.72% sau khi gom vào 19,000 cp. Còn Asean Deep Value Fund cũng đã mua thành công gần 300,000 cp TIG trong ngày 11/05/2017, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5% (3.68 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Được biết cùng trong tháng 5/2017, Asean Deep Value Fund còn tiến hành gom vào cổ phiếu API. Sau khi chỉ mua thành công 270,000 cp trên tổng số 400,000 cp đăng ký mua, quỹ này đăng ký mua tiếp 300,000 cp API từ 05/05-30/06. Nếu giao dịch thành công, Asean Deep Value Fund sẽ nâng số lượng cổ phiếu API nắm giữ lên gần 6.3 triệu cp (17.79%).

Giao dịch chiều bán nổi bật với đợt thoái vốn của nhóm quỹ Dragon Capital tại SSI trong ngày 02/06, tổng số lượng cổ phần đã bán ra là 940,000 cp. Sau giao dịch, nhóm quỹ này giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4.9% (24.1 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của SSI.

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2017, DC Developing Markets Strategies PLC thuộc Dragon Capital đã bán ra 1.5 triệu cp SSI trong tổng số 2.75 triệu cp mà quỹ này đang sở hữu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.26%.

Quý 1/2017, SSI ghi nhận doanh thu 576.2 tỷ và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ gần 295 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 54% so cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu SSI đã tăng gần 31% so với thời điểm đầu năm 2017, hiện đang dừng ở mức 26,300 đồng/cp (chốt phiên giao dịch 09/06/2017).

Trong khi đó, Utilico Emerging Markets Limited cũng đã bán bớt gần 230,000 cp CNG và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 9.6% (2.6 triệu cp).

Được biết, Utilico Emerging Markets Limited trở thành cổ đông lớn của CNG từ tháng 1/2015 và hiện là cổ đông lớn thứ 3 của công ty này sau Tổng Công ty Khí Việt Nam (56%) và Halley Sicav - Halley Asian Prosperity (9.63%).

Năm 2017, CNG đặt mục tiêu tổng doanh thu 980.6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng (giảm so với năm 2016), cổ tức dự kiến 15%. Tính riêng trong quý đầu năm 2017, doanh thu thuần của công ty ghi nhận hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 02/06 – 09/06/2017

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (6)

 • API 29.0 +0.6 +2.11% 15,000
 • CNG 31.9 +0.4 +1.11% 10
 • HAD 37.9 0.0 0.00% 1,100
 • NVL 68.0 +0.7 +1.04% 1,395,280
 • SSI 25.4 +0.1 +0.40% 4,105,620
 • TIG 4.5 -0.1 -2.17% 608,590

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán