Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

TPHCM: Tiếp tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

Theo đó, đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, trình UBND TP trong quý 2/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND TP bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND các quận-huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc các đồ án thiết kế đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở./.

Từ khóa: phát triển nhà ở, TPHCM

TPHCM: Tiếp tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

Theo đó, đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, trình UBND TP trong quý 2/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND TP bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND các quận-huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc các đồ án thiết kế đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán