Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Vietjet sắp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 60%

Căn cứ kết quả kinh doanh theo BCTC quý 1/2017, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.

Cổ tức đợt 1/2017 sẽ được tạm ứng bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.Đồng thời, theo phương án phát hành đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và căn cứ báo cáo kiểm toán vốn quý 1/2017 của KPMG, Vietjet sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 40%.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do Chủ tịch HĐQT quyết định, dự kiến trong tháng 7/2017, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng thời điểm với ngày chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt.

Như vậy, tính cả cổ phiếu thưởng, tổng tỷ lệ Vietjet tạm ứng cho cổ đông lên tới 60%.

Trước đó, ngày 10/05, Vietjet cũng vừa chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền cho năm 2016. Như vậy sau đợt chia cổ phiếu thưởng 40% này, các cổ đông Vietjet đã được nhận cổ phiếu và tiền tỷ lệ 119% cho năm 2016, đồng thời bắt đầu nhận tạm ứng cổ tức của năm 2017./.

Vietjet sắp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 60%

Căn cứ kết quả kinh doanh theo BCTC quý 1/2017, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.

Cổ tức đợt 1/2017 sẽ được tạm ứng bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.Đồng thời, theo phương án phát hành đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và căn cứ báo cáo kiểm toán vốn quý 1/2017 của KPMG, Vietjet sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 40%.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do Chủ tịch HĐQT quyết định, dự kiến trong tháng 7/2017, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng thời điểm với ngày chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt.

Như vậy, tính cả cổ phiếu thưởng, tổng tỷ lệ Vietjet tạm ứng cho cổ đông lên tới 60%.

Trước đó, ngày 10/05, Vietjet cũng vừa chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền cho năm 2016. Như vậy sau đợt chia cổ phiếu thưởng 40% này, các cổ đông Vietjet đã được nhận cổ phiếu và tiền tỷ lệ 119% cho năm 2016, đồng thời bắt đầu nhận tạm ứng cổ tức của năm 2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VJC 124.1 -0.9 -0.72% 175,660

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán